Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Vaš uspjeh je naš cilj!

Tim stručnjaka razvojne agencije Brodsko-posavske županije broji 14 zaposlenih djelatnika čija ekspertiza pokriva široki spektar usluga za korisnike iz javnog i privatnog sektora te organizacija civilnog društva. ..Saznajte više..

Naše standardne usluge
Poslovi regionalnog koordinatora
Usluge za privatni sektor
Usluge za organizacije civilnog društva
Posebne usluge

Primjeri projekata

'Suradnja za uspjeh 2'

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala” Lokalne inicijative za poticanje...

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala” Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja. Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci (veljača 2015. – veljača 2016.). Vrijednost projekta je 35.519,72 EUR, a iznos koji će sufinancirati EU iznosi 29.996,40 EUR ili 85%.

Nositelj projekta je CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, dok su partneri na projektu Brodsko-posavska županija – Upravni odjel za razvoj i Europske integracije i Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Slavonski Brod.

Cilj projekta je poboljšati mogućnosti za partnerski pristup na lokalnom tržištu rada uspostavom specifičnih lokalnih razvojnih inicijativa za zapošljavanje te unaprijediti učinkovitu funkcionalnost LPZ-a jačanjem i nadogradnjom svojih operativnih kapaciteta i sposobnosti donošenje odluka.

Glavne aktivnosti:

 • Jačanje kapaciteta LPZ-a za strateško i operativno planiranje te razvoj politika
 • Izrada strateškog plana i interne politike LPZ-a
 • Poboljšanje i nadogradnja baze projekata za Europski socijalni fond
 • Promotivne aktivnosti

Dokumenti u sklopu projekta:

Više o projektu pročitajte ovdje!

Pročitaj više o projektu
Rosis, Rosas, Rosarum (3R)

 

Rosis, Rosas, Rosarum (3R) je projekt koji je potaknuto korištenje mogućnosti razvoja prekogranične hortikulturne...

 

Rosis, Rosas, Rosarum (3R) je projekt koji je potaknuto korištenje mogućnosti razvoja prekogranične hortikulturne proizvodnje temeljene na zajedničkim interesima i vrijednostima te strategijama za zajedničke aktivnosti preko granice. Ovaj projekt je bio prvi projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije na području Brodsko-posavske županije i u Mačvanskom okrugu u Srbiji, pokazao se kao izuzetno značajan u jačanju dobrosusjedkih odnosa. Do razvoja ove projektne ideje doveli su prepoznati zajednički interesi i zajedničke vrijednosti koje podržavaju društveno ekonomski razvoj područja. Projekt doprinosi promicanju poslovne suradnje, povećanju prekogranične trgovine, razvijanju mobilnosti tržišta rada, prekograničnog istraživanja i razvoja i zajedničkog gospodarskog planiranja. Inicijatori projekta dolaze s obje strane granice, a projekt će svakako još ojačati ove dobrosusjedske odnose. Uspostavljeni su interaktivni odnosi između škola, istraživačkih ustanova i proizvođača cvijeća preko granice.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 331.000,00 EUR-a. Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova 274.058,33 EUR (IPA II prekogranična suradnje Hrvatska – Srbija). Iznos nacionalnog sufinanciranja: 57.006,04 EUR (25.006,04 EUR − Hrvatska, 32.000,00 EUR − Srbija).

Nositelj projekta: CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.

Partneri: Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika – Šabac i Udruga “Ruže lipolista”

Cilj projekta:

Opći cilj projekta je razviti hortikulturu kao važnu prekograničnu poljoprivrednu komponentu održivog društveno-gospodarskog razvoja pograničnog područja Sava – Dunav.

Specifični ciljevi projekta su :

1) Jačanje prekogranične suradnje u hortikulturi,

2) Poticanje prekogranične razmjene iskustva, znanja i tehnologije u hortikulturi,

3) Promicanje prekograničnih odnosa između lokalnih zajednica

Glavne aktivnosti projekta:

Uspostava dva centra za kompetentnost u hortikulturi – Centar za kompetentnost  je učinkovit način za unapređenje, primjenu i održavanje stečenih znanja i vještina u hortikulturi, kako bi se što bolje iskoristili potencijali koje ovo područje ima za ravoj hortikulture. Uspostavljen je u obje srednje škole sudionice projekta (u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod i Srednjoj poljoprivrednoj školi s domom učenika Šabac) i doprinjet će razvoju hortikulture s obje strane granice, na način da će kroz te Centre osigurati sva potrebna podrška učenicima, profesorima, uzgajivačima, udrugama, klasterima i svim ostalim dionicima zainteresiranima za hortikulturu i njen što intenzivniji razvoj.

1. Uspostava dva centra za kompetentnost u hortikulturi – Centar za kompetentnost  je učinkovit način za unapređenje, primjenu i održavanje stečenih znanja i vještina u hortikulturi, kako bi se što bolje iskoristili potencijali koje ovo područje ima za ravoj hortikulture. Uspostavljen je u obje srednje škole sudionice projekta (u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod i Srednjoj poljoprivrednoj školi s domom učenika Šabac) i doprinjet će razvoju hortikulture s obje strane granice, na način da će kroz te Centre osigurati sva potrebna podrška učenicima, profesorima, uzgajivačima, udrugama, klasterima i svim ostalim dionicima zainteresiranima za hortikulturu i njen što intenzivniji razvoj.

2. Edukativne aktivnosti - Poduzetnički trening, „Summer school“ – edukacija iz područja hortikulture te edukacija za uzgajivače cvijeća i ukrasnog bilja.

3. Aktivnosti umrežavanja - Aktivnosti umrežavanja u projektu prvenstveno su namijenjene prekograničnom povezivanju uzgajivača cvijeća i ukrasnog bilja, ali i svih drugih poduzetnika i dionika zaintersiranih za suradnju. Te su se aktivnosti provode na sajmovima (Sajam Brod, Florafest, Ruže Lipolista), kroz B2B aktivnosti (sastanci, povezivanja, ugovori u suradnji) i kroz web stranicu projekta flowers-net.eu, a sve s ciljem da se aktivnosti i suradnja inicirana za vrijeme projekta, nastavi i osnaži i nakon završetka projekta.

4. Aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije - Mobilnost profesora i učenika promovira prekogranične odnose i unapređuje poslovne prilike kao i buduće mogućnosti za zapošljavanje samih polaznika. Ova se aktivnost u budućnosti može proširiti i na druge škole u regiji.

5. Studije - Izrađene su Studije o klasterizaciji u hortikulturi s povezanim aktivnostima i inicijativama, posebno za svaku državu, ali sa zajedničkom interpretacijom rezultata studija;  te Studija o razvoju Rosarium-a i koja pruža inpute i plan za jačanje kapaciteta obrazovnih programa, prvenstveno u školama partnerima, ali i u kontekstu cjeloživotnog učenja za odrasle, profesionalaca u vrtlarstvu i u turističkim djelatnostima. Studija je razvijena u 2 komponente (po jedan za svaku lokaciju zbog tla razlike), a dobiveni su rezultati objedinjeni.

 

Pročitaj više o projektu
Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu

Projekt "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu" je usmjerenja na rješenje problema slabe ekonomske aktivnosti skrbnika djece predškolske dobi...

Projekt "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu" je usmjerenja na rješenje problema slabe ekonomske aktivnosti skrbnika djece predškolske dobi (3-6 godina) na ruralnom području. Projektom će se unaprijediti vještine i znanja 90 nezaposlenih roditelja koji će tijekom provedbe projekta imati mogućnost zbrinjavanja djece u igraonicama s programima usmjerenim prema intelektualnom, kreativnom i psihološkom razvoju djeteta. Projekt se provodi na području LAGa Posavina koji obuhvaća područje 7 općina s područja dviju Županija: Brodsko-posavske županije (općine Brodski Stupnik, Sibinj, Oriovac, Podcrkavlje, Bebrina, Nova Kapela) i Požeško-slavonske županije (općina Čaglin). 

Ukupna vrijednost projekta 896.331,00 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 866.556,28 kn. 

Nositelj projekta: Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko posavske županije d.o.o. 

Partneri na projektu:

 • Općina Brodski Stupnik,
 • Lag Posavina,
 • Volonterski centar Slavonski Brod.

 

Cilj projekta: 

Povećati ekonomsku aktivnost u mladim obiteljima koje skrbe o djeci predškolske dobi (3-6 godina) razvojem podrške u lokalnoj zajednici, koja će omogućiti kvalitetnije usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza.

Aktivnosti projekta:

Kako bi se ostvarila svrha projekta, kroz projekt će se provesti čitav niz aktivnosti koje uključuju:

 1. Edukativne aktivnosti s ciljem podizanja ekonomske aktivnosti u mladim obiteljima u ruralnim područjima
  • Motivacijskom-psihološka podrška,
  • Osnove održive proizvodnje,
  • Razvoj osnvnih poslovnih vještina,
  • Radionice za poticanje samozapošljavanja.
    
 2. Stvaranje pravnih i materijalnih preduvjeta za rad s predškolskom djecom
  • Osnivanje udruga za provođenje igraonica,
  • Formiranje mobilnog tima za provođenje kraćih odgojno-obrazovnih programa,
  • Kreiranje kraćih odgojno-obrazovnih programa za igraonice,
  • Provođenje igraonica na 6 lokacija koji uključuju dvije priredbe - Mala olimpijada i Završna priredba.

 

Pročitaj više o projektu
Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj

Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije, projekt je Srednje škole Matije Antuna Reljkovića s partnerima:...

Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije, projekt je Srednje škole Matije Antuna Reljkovića s partnerima: Brodsko-posavskom županijom, CTR - Razvojnom agencijom Brodsko-posavske županije, Poljoprivrednom savjetodavnom službom, Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te suradnicima: Klaster “Posavina povrće” Slavonski Brod, Udruga voćara Brodsko-posavske županije “Slavonija voće”, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i Poljoprivredni institut Osijek.  Ovim projektom osnovao se regionalni centar izvrsnosti u poljoprivredi koji u jednoj instituciji i pod jednim krovom okuplja regionalne i nacionalne stručnjake za istraživanje i razvoj te poslovnu potporu u poljoprivredi, kako bi povećali konkuretnost i produktivnost gospodarstva u županiji. U tu svrhu izgrađeni su i opremljeni laboratoriji, komore, učionice i  plastenici za proizvodnju sadnica iz bezvirusnog sadnog materijala, a poduzetnici dobivaju svu pomoć koja im je potrebna, kako bi razvili i unaprijedili vlastito poslovanje u poljoprivredi.

Projekt je financiran sredstvima iz proračunske linije: IPA 2007 HR 16 I PO 001 OP za regionalnu konkurentnost 2007-2009 za pomoć Zajednice u okviru IPA komponente Regionalni razvoj u Hrvatskoj te sredstvima iz proračuna Brodsko-posavske županije. Trajao je 21 mjesec, a vrijednost projekta je bila 1.479.587,33 Eura od čega je 998.701,28 EUR osigurano sredstvima EU. 

Rezultati projekta:

1. Objekti Centra izgrađeni, renovirani i opremljeni kako bi Centar mogao obavljati svoje funkcije proizvodnje sadnog materijala, istraživanja i razvoja i pružanja edukacijske i savjetodavne potpore poduzetnicima u poljoprivredi;

2. Razvijen model edukativne i savjetodavne potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i malim i srednjim poduzetnicima u Centru;

3. Izgrađeni ljudski kapaciteti i razvijena strategija Centra, na način da predstavlja održivu multipartnersku poslovnu i tehnološku potpornu instituciju;

4. Centar je promoviran među poljoprivrednim proizvođačima u BPŽ i akademskom i stručnom javnosti u Hrvatskoj, kao središnja institucija za biotehnološka istraživanja i potporu poljoprivrednoj proizvodnji u Slavoniji.

Ciljane skupine projekta su poljoprivredni proizvođači kojima je osigurana besplatna edukacija i savjetovanje u području agrotehnologije i razvoja poduzetničkih znanja i vještina kako bi uspješno proizvodili visoko profitabilne kulture, uveli bezvirusni materijal u proizvodnju te primjenjivali principe inovativne dinamičke proizvodnje.

Pročitaj više o projektu

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200