Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
08/09/2016 Poduzetništvo

JAVNI POZIV - DODIJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ULAGANJA U PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

PREDMET POZIVA

Dodjela sredstava potpore po Programu državne potpore za ulaganje u proizvodne tehnologije.

NAMJENA

Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

CILJ

Jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva ulaganjem u proizvodne tehnologije i stvaranje novih radnih mjesta.

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

  • MALA PODUZEĆA (koji su na dan 31.12.2015. godine zapošljavali minimalno 40 radnika)
  • SRADNJA PODUZEĆA
  • VELIKA PODUZEĆA

(Kategorija malih i srednjih poduzeća („MSP”) sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih igodišnji promet koji ne premašuje 50 milijuna EUR i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna EUR. Unutar kategorije MSP-ova malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna EUR. Unutar kategorije MSP-ova mikropoduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna EUR. Pri određivanju veličine poduzeća primjenjivi su i drugi kriteriji sadržani u Prilogu I. Uredbe 651/2014. Kategoriju velikih poduzeća čine poduzeća koja ne ispunjuju kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014.)

 

INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore, odnosno najveća razina potpore za početna ulaganja velikih poduzeća u visini od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja. U slučaju ulaganja malih i srednjih poduzetnika taj se postotak uvećava za 10 postotnih bodova.

Troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su do granice od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja, i to isključivo ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE

Poziv se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do: 7. listopada 2016. godine.

Prijave koje stigni izvan naznačenog roka neće biti razmatrane.

Za provedbu programa za 2016. godinu predviđeno je ukupno 40.000.000,00 kuna. Maksimalna vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Cjelokupni tekst javnog poziva možete preuzeti ispod!

 

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200