Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
02/05/2017

OBJAVLJEN POZIV RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima EFRR-a - Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona.

Svrha navedenog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupan iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz EFRR-a je 76.000.000,00 HRK što je ujedno i ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po Prijavitelju je 1.000.000,00 HRK, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava po Prijavitelju 10.000.000,00 HRK.

 

INTENZITET POTPORE OVISI O LOKACIJI ULAGANJA, KAKO SLIJEDI:

Lokacija poduzetničke zone nalazi se u jedinici području (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u : Intenzitet sufinanciranja
1. skupina 85%
2. skupina 75%
3. skupina 65%
4. skupina 55%

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 

  • Priprema   tehničke   dokumentacije   (idejni/glavni/izvedbeni   projekt   s   troškovnicima, potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga (Obrazac 1. Prijavni obrazac A. dio, Obrazac 2. Investicijska studija, Obrazac 3. Izjava o usklađenosti s UZP-om, Obrazac 4. Infrastrukturna komponenta projekta, Obrazac 5. Izjava o korištenim potporama/bespovratnim sredstvima za razvoj infrastrukture zona) i dokumentacije o nabavi;
  • Ulaganje  u  gradnju  novih  elemenata    osnovne  i  dodatne  zajedničke  infrastrukture postojećih poduzetničkih zona;
  • Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura ;
  • Upravljanje projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. - 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15);
  • Stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture;
  • Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta;
  • Financijska revizija projekta.

Poziv se vodi kao privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnji rokom dostave projektnih prijedloga do 22. rujna 2017.

Dokumentaciju o samom Pozivu možete pronaći  na internet stranici Strukturni fondovi 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1393

 

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200