Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
10/03/2020

Europska komisija pokreće četvrti krug dodjele bespovratnih sredstava iz WiFi4EU inicijative

Iz Hrvatske je do sada registrirano 485 jedinica lokalne samouprave od kojih je 438, u prethodna tri poziva, već osvojilo vrijednosne kupone ukupne vrijednosti 6.570.000 eura.

U utorak, 17. ožujka 2020. u 13 sati, Europska komisija objavit će četvrti i posljednji poziv za dodjelu bespovratnih sredstava tj. vrijednosnih kupona za izgradnju Wi-Fi infrastrukture na javnim mjestima na kojima bi bilo omogućeno besplatno korištenje interneta. Poziv će biti otvoren do 18. ožujka 2020. u 17 sati.

Za ovaj poziv predviđena je dodjela 947 vrijednosnih...

U utorak, 17. ožujka 2020. u 13 sati, Europska komisija objavit će četvrti i posljednji poziv za dodjelu bespovratnih sredstava tj. vrijednosnih kupona za izgradnju Wi-Fi infrastrukture na javnim mjestima na kojima bi bilo omogućeno besplatno korištenje interneta. Poziv će biti otvoren do 18. ožujka 2020. u 17 sati.

Za ovaj poziv predviđena je dodjela 947 vrijednosnih kupona u pojedinačnom iznosu od  15 tisuća eura. Odabir će se vršiti  po kriteriju prvenstva, odnosno redoslijeda zaprimanja prijave elektroničkim putem (first come-first served). Minimalni broj vrijednosnih kupona koji je osiguran za svaku zemlju članicu, neovisno o redoslijedu prijave na poziv je 15 (što u protuvrijednosti iznosi 225 tisuća eura), dok maksimalni broj nije određen. Kao i u prethodna dva poziva, prihvatljivi korisnici dodijeljenih sredstava bit će jedinice lokalne samouprave ili udruženja jedinica lokalne samouprave koje do sada nisu osvojile niti jedan vrijednosni kupon i koje su registrirane na portalu WiFi4EU.

Iz Hrvatske je do sada registrirano 485 jedinica lokalne samouprave od kojih je 438, u prethodna tri poziva, već osvojilo vrijednosne kupone ukupne vrijednosti 6.570.000 eura. Time je gotovo 80% hrvatskih općina i gradova osvojilo vrijednosne kupone, a većina njih već je implementirala WiFi rješenja na svojim područjima i otvorila mreže za besplatno korištenje javnosti.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
31/10/2019

Dugogodišnji zakup državnog šumskog zemljišta – objavljen javni poziv

U cilju poticanja gospodarske djelatnosti te prateći potrebe turističke djelatnosti, Uredba predviđa niz svrha kojima se može upotpuniti turistička ponuda te omogućuje manjim gospodarskim subjektima pružanje različitih dodatnih usluga te povećanje raznolikosti ponuda i pratećih sadržaja.

Hrvatske šume d.o.o. objavile su Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prema novoj Uredbi o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH (NN 55/19) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u lipnju ove godine, javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o....

Hrvatske šume d.o.o. objavile su Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prema novoj Uredbi o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH (NN 55/19) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u lipnju ove godine, javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. ovlašten je na temelju javnog poziva za prikupljanje ponuda, davati u zakup na vrijeme do 10 godina šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni određenoj šumskogospodarskim planovima.

Najveća površina šumskog zemljišta u svrhu pašarenja koju javni šumoposjednik može dati jednoj osobi u zakup je 3,3 ha po uvjetnom grlu, a uvjeti za prijavu na javni poziv su da je pravna ili fizička osoba registrirana u Upisniku poljoprivrednika te vlasnik ili posjednik stoke. Kriteriji prednosti za dodjelu šumskog zemljišta za pašarenje propisani su člankom 7. Uredbe, koju u cijelosti prenosimo:

Osoba koja nema najmanje 3,3 ha zemljišta pogodnog za pašarenje po uvjetnom grlu u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog poziva ima pravo prvenstva zakupa šumskog zemljišta, redoslijedom kako je navedeno:

1. ako najmanje tri godine do objave javnog poziva ima prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave za koju se raspisuje javni poziv
2. ako je dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunio obveze i svrhu iz dosadašnjih ugovora o zakupu
3. ako je na dan raspisivanja javnog poziva mlađa od 41 godinu
4. ako ponudi najviši iznos zakupnine uz ograničenje iz članka 4. stavka 11. Uredbe.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka i koja ponudi najviši iznos zakupnine. Osoba iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje pravo prednosti uz uvjet prihvaćanja najvišeg iznosa ponuđene zakupnine.

„Uredbom i  javnim pozivom za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH, vrlo smo jasno definirali kriterije prema kojima poljoprivrednici mogu dobiti zemlju koja im nedostaje  za ispašu stoke, što je od velike važnosti za krške županije te daje lokalnim poljoprivrednicima priliku za povećanje stočarske proizvodnje u ruralnim krajevima u kojima je teže živjeti, raditi i zarađivati. Vjerujem da ćemo na ovaj način urediti korištenje šumskih zemljišta u vlasništvu RH te kroz ugovore o zakupu na 10 godina dati korisnicima pravnu sigurnost, kako bi kvalitetno planirali svoje poslovanje i investicije te posredno utjecati na povećanje obujma proizvodnje, unapređenje stočarstva te gospodarstva u cjelini.“ – izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković te podsjetila da je do 6. studenog 2019. godine otvoren poziv za kratkoročni zakup šumskog zemljišta kojim se regulira pravo svima koji su bez pravne osnove od 2015. godine upisali zemlju koju koriste u ARKOD, kako bi se temeljem uvjetnih grla osigurala dostatna površina za pašarenje. „Time je Ministarstvo poljoprivrede stvorilo pravni okvir kako bi se korištenje šumskog zemljišta što brže riješilo u interesu razvoja stočarstva, ruralnog prostora i povezanih djelatnosti“ – zaključila je ministrica Vučković.

U cilju poticanja gospodarske djelatnosti te prateći potrebe turističke djelatnosti, Uredba predviđa niz svrha kojima se može upotpuniti turistička ponuda te omogućuje manjim gospodarskim subjektima pružanje različitih dodatnih usluga te povećanje raznolikosti ponuda i pratećih sadržaja.

Prema zakonskim odredbama šumsko zemljište može se dati u zakup u svrhe pašarenja; odmora, rekreacije i sporta; postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m².

Prema Uredbi cijeli postupak dodjele šumskog zemljišta i operativna provedba povjerena je Hrvatskim šumama. Sve informacije o javnom pozivu nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatskih šuma

Pozivamo stočare da se za dodatne informacije obrate Hrvatskim šumama, odnosno nadležnim šumarijama na svom terenu: https://www.hrsume.hr/index.php/hr/tvrtka/uprave  

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
13/08/2019

Natječaj za zapošljavanje više/višeg stručnog suradnika/ce za EU projekte

Na temelju članka 23. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/18) i Odluke o prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća KLASA:023-01/19-01/27, URBROJ: 2178/0119-01/27 Centar za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
...

Na temelju članka 23. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/18) i Odluke o prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća KLASA:023-01/19-01/27, URBROJ: 2178/0119-01/27 Centar za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
 Odjel za pripremu i provedbu EU projekata iz društvenih djelatnoisti  
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE – 1 izvršitelj/ica

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
01/07/2019

Ministarstvo objavilo poziv „Inovacije u S3 područjima” vrijedan 634 milijuna kuna

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. 
Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. 
Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
16/11/2018

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj Brodsko-posavske županije.

Klasa: 112-01/18-01/01

Urbroj: 2178/01-36-01-18-1    (6383)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 17. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/18) i Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja od 23. listopada 2018., Upravno...

Klasa: 112-01/18-01/01

Urbroj: 2178/01-36-01-18-1    (6383)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 17. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/18) i Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja od 23. listopada 2018., Upravno vijeće Centra za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj Brodsko-posavske županije.

Ravnatelja/icu Centra za razvoj Brodsko-po­savske županije imenuje predstavničko ti­jelo Brodsko-posavske županije na prijedlog Upravnog vijeća na mandat od četiri godine.

Uvjeti:

– visoka stručna sprema iz područja tehničkih ili društvenih znanosti

– pet godina radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima

– aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu

– hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice, a ako hrvatski državljanin/državljanka ne posjeduje nijednu od navedenih isprava može se priložiti i preslik domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik potvrde ranijeg poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslik ugovora o radu ili rješenje i sl.) iz kojih mora biti vidljivo ostvareno odgovarajuće radno iskustvo na odgovarajućim rukovodećim poslovima

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada ustanove s financijskim planom

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno poštom na adresu: Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja, ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Upravno vijeće Centra za razvoj Brodsko-posavske županije zadržava pravo ne izabrati ravnatelja/ice nakon raspisanog natječaja te ga poništiti bez posebnog obrazloženja.

Centar za razvoj
Brodsko-posavske županije

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200