Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Pregled natječaja

25/04/2017

Raspisano 5 natječaja za podmjeru 4.1.

Dana 24.04.2017., stupio je na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji u odnosu na prethodne uvodi:

- prioritetne sektore: voće i povrće te stočarstvo i peradarstvo; primjenu nitratne...

Dana 24.04.2017., stupio je na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji u odnosu na prethodne uvodi:

- prioritetne sektore: voće i povrće te stočarstvo i peradarstvo; primjenu nitratne direktive (zbrinjavanje stajskog gnoja)

- sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih 20%)

- za start-up tvrtke max. 100.000 eura po projektu

- prijave na natječaj počinju 2. lipnja, kako bi potencijalni korisnici imali vremena za pripremu

- za prijavu na natječaj potreba je minimalna dokumentacija, dok dodatnu dokumentaciju moraju dostaviti samo oni koji prođu prvu kontrolu projekta

- obrada natječaja trajat će max. 120 dana (ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije).

 

Temeljem spomenutog Pravilnika bit će raspisano 5 natječaja:

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn)

2.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn)

Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

3. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn)

4. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn)  

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija.

Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

5. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (200.000.000,00 kn)

 

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017. godine.

Nakon 1. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za navedena ulaganja iznosi najviše 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

Za mlade poljoprivrednike koji provode ulaganja vezana uz provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ intenzitet javne potpore uvećava se za 20%, s tim da ukupni intenzitet javne potpore ne prelazi 90% ukupno prihvatljivih troškova.   

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.  

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.  

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu.  

Više o natječajima te cjelokupnu dokumentaciju možete potražiti OVDJE.

 

Izvor: www.apprrr.hr

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
05/04/2017

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. Godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Sufinancira se ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacije i komunikacijske tehnologije za nastupe na sajmovima i izložbama.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Sufinancira se ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacije i komunikacijske tehnologije za nastupe na sajmovima i izložbama.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti isključivo mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća no moraju ispunjavati kriterije kao što su:

 • ostvarivanje dobiti/dohodak s proizvodnim, a ne uslužnim programom, koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskim materijala i proizvodnja namještaja,
 • da su u trenutku objave Javnog natječaja registrirana sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u RH,
 • da u trenutku objave Javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme,
 • da su pozitivno poslovala u 2016. godini, odnosno koja sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku,
 • da nemaju evidentiran dug po osnovi javnog davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • da imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • u slučaju pripadnosti kategoriji „jedan poduzetnik“ i „povezana osoba“, pravo sudjelovanja na Natječaju ima samo jedno poduzeće.

Ukupni sredstva namijenjena za ovaj poziv iznose 19.000.000 kuna, a osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni natječaj je do 5. svibnja 2017. godine. 

Više informacija možete pronaći OVDJE. 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
03/04/2017

Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2017.godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički...

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u PPS razdoblju,
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
 • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
 • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
 • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u PPS razdoblju.

 

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascima TIPN/17 i IP 2017 putem linka potpore.htz.hr i
 • u tiskanom obliku - ispunjene online obrasce (TIPN/17 i IP 2017) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

 

Rok za podnošenje prijave je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti ISPOD.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
03/04/2017

Hrvatska turistička zajednica - Javni poziv za potpore događajima u 2017. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju...

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma

 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

 • Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima
 • Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
 • TOP događanja

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascu JPD-2017 putem linka http://potpore.htz.hr
 • i u tiskanom obliku - ispunjeni online obrazac JPD-2017 potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za programe pod točkom 1. i 2. je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba za program pod točkom 3. je 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine).

Turistička zajednica županije, odnosno Grada Zagreba dostavlja prijedlog kandidatura Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

 

Cjeloviti tekst javnog poziva može preuzeti ISPOD.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
31/03/2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Sukladno Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13 i 156/14) i Programu rada za 2017., Hrvatska turistička zajednica objavila je JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. Godini.

Predmet Javnog...

Sukladno Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13 i 156/14) i Programu rada za 2017., Hrvatska turistička zajednica objavila je JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. Godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske i to za:

 • Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista
 • Edukaciju
 • Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture
 • Opremanje ureda terminalima eVisitor sustava

 

Kandidatura za dodjelu sredstava podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online  Obrascu TZN-2017 putem linka http://potpore.htz.hr
 • i u tiskanom obliku - ispunjeni online  Obrazac TZN-2017 potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

 

Javni poziv otvoren je do 21. travnja 2017. godine

 

Cijeli tekst Javnog poziva možete pronaći u prilogu ispod.

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200