Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
05/04/2017

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. Godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Sufinancira se ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacije i komunikacijske tehnologije za nastupe na sajmovima i izložbama.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Sufinancira se ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacije i komunikacijske tehnologije za nastupe na sajmovima i izložbama.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti isključivo mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća no moraju ispunjavati kriterije kao što su:

 • ostvarivanje dobiti/dohodak s proizvodnim, a ne uslužnim programom, koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskim materijala i proizvodnja namještaja,
 • da su u trenutku objave Javnog natječaja registrirana sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u RH,
 • da u trenutku objave Javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme,
 • da su pozitivno poslovala u 2016. godini, odnosno koja sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku,
 • da nemaju evidentiran dug po osnovi javnog davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • da imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • u slučaju pripadnosti kategoriji „jedan poduzetnik“ i „povezana osoba“, pravo sudjelovanja na Natječaju ima samo jedno poduzeće.

Ukupni sredstva namijenjena za ovaj poziv iznose 19.000.000 kuna, a osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni natječaj je do 5. svibnja 2017. godine. 

Više informacija možete pronaći OVDJE. 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
03/04/2017

Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2017.godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički...

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u PPS razdoblju,
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
 • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
 • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
 • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u PPS razdoblju.

 

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascima TIPN/17 i IP 2017 putem linka potpore.htz.hr i
 • u tiskanom obliku - ispunjene online obrasce (TIPN/17 i IP 2017) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

 

Rok za podnošenje prijave je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti ISPOD.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
03/04/2017

Hrvatska turistička zajednica - Javni poziv za potpore događajima u 2017. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju...

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma

 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

 • Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima
 • Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
 • TOP događanja

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascu JPD-2017 putem linka http://potpore.htz.hr
 • i u tiskanom obliku - ispunjeni online obrazac JPD-2017 potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za programe pod točkom 1. i 2. je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba za program pod točkom 3. je 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine).

Turistička zajednica županije, odnosno Grada Zagreba dostavlja prijedlog kandidatura Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

 

Cjeloviti tekst javnog poziva može preuzeti ISPOD.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
31/03/2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Sukladno Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13 i 156/14) i Programu rada za 2017., Hrvatska turistička zajednica objavila je JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. Godini.

Predmet Javnog...

Sukladno Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13 i 156/14) i Programu rada za 2017., Hrvatska turistička zajednica objavila je JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. Godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske i to za:

 • Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista
 • Edukaciju
 • Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture
 • Opremanje ureda terminalima eVisitor sustava

 

Kandidatura za dodjelu sredstava podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online  Obrascu TZN-2017 putem linka http://potpore.htz.hr
 • i u tiskanom obliku - ispunjeni online  Obrazac TZN-2017 potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

 

Javni poziv otvoren je do 21. travnja 2017. godine

 

Cijeli tekst Javnog poziva možete pronaći u prilogu ispod.

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
31/03/2017

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Internacionalizacija poslovanja MSP-ova'

U okviru „Operativno programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ objavljen je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva...

U okviru „Operativno programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ objavljen je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava, a prijave se zaprimaju od 03.05.2017. do 31.12.2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna. 

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u prilogu ispod.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200