Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Pregled natječaja

08/09/2016

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole na području Brodsko-posavske županije.

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI ISPOD.

08/09/2016

JAVNI POZIV - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - OSIGURANJE PRUŽANJA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA ZA 2016. GODINU

ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA USMJERENIH NA OSIGURAVANJE PRUŽANJA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U ŽUPANIJAMA U KOJIMA NISU OSNOVANI ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

PREDMET JAVNOG POZIVA I VRSTA POTPORE:

Predmet ovoga Javnog poziva je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini koja su raspoređena u razdjelu Ministarstva pravosuđa.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za prioritetno područje...

PREDMET JAVNOG POZIVA I VRSTA POTPORE:

Predmet ovoga Javnog poziva je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini koja su raspoređena u razdjelu Ministarstva pravosuđa.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za prioritetno područje OSIGURAVANJE PRUŽANJA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U ŽUPANIJAMA U KOJIMA NISU OSNOVANI ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA sukladno aktivnostima navedenim u Pozivu i Uputama za prijavitelje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 27. rujna 2016. godine.

CJELOVITI TEKST JAVNOG POZIVA, UPUTE ZA PRIJAVU I OBRASCI ZA PRIJAVU MOŽETE PRONAĆI OVDJE!

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
08/09/2016

JAVNI POZIV - DODIJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ULAGANJA U PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

PREDMET POZIVA

Dodjela sredstava potpore po Programu državne potpore za ulaganje u proizvodne tehnologije.

NAMJENA

Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice,...

PREDMET POZIVA

Dodjela sredstava potpore po Programu državne potpore za ulaganje u proizvodne tehnologije.

NAMJENA

Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

CILJ

Jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva ulaganjem u proizvodne tehnologije i stvaranje novih radnih mjesta.

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

  • MALA PODUZEĆA (koji su na dan 31.12.2015. godine zapošljavali minimalno 40 radnika)
  • SRADNJA PODUZEĆA
  • VELIKA PODUZEĆA

(Kategorija malih i srednjih poduzeća („MSP”) sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih igodišnji promet koji ne premašuje 50 milijuna EUR i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna EUR. Unutar kategorije MSP-ova malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna EUR. Unutar kategorije MSP-ova mikropoduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna EUR. Pri određivanju veličine poduzeća primjenjivi su i drugi kriteriji sadržani u Prilogu I. Uredbe 651/2014. Kategoriju velikih poduzeća čine poduzeća koja ne ispunjuju kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014.)

 

INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore, odnosno najveća razina potpore za početna ulaganja velikih poduzeća u visini od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja. U slučaju ulaganja malih i srednjih poduzetnika taj se postotak uvećava za 10 postotnih bodova.

Troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su do granice od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja, i to isključivo ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE

Poziv se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do: 7. listopada 2016. godine.

Prijave koje stigni izvan naznačenog roka neće biti razmatrane.

Za provedbu programa za 2016. godinu predviđeno je ukupno 40.000.000,00 kuna. Maksimalna vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Cjelokupni tekst javnog poziva možete preuzeti ispod!

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
30/08/2016

E-IMPULS Poziv na dostavu projektnih prijava za malo i srednje poduzetništvo

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je poziv „E-impuls“ namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Podsjećamo kako je rok za podnošenje prijave za dodjelu bespovratnih sredstava 30. rujna 2016 godine.

Cilj ovog Poziva je potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim sredstvima u svrhu jačanja konkurentnosti,...

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je poziv „E-impuls“ namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Podsjećamo kako je rok za podnošenje prijave za dodjelu bespovratnih sredstava 30. rujna 2016 godine.

Cilj ovog Poziva je potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim sredstvima u svrhu jačanja konkurentnosti, a predmet natječaja su investicije u početna ulaganja (mikro i malih poduzetnika) povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 kuna, dok najviša vrijednost potpora ne može prijeći prag od 300.000,00 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini za malo poduzeće iznosi 65%, dok za mikro poduzeće iznosi 85%.

Ovim putem pozivamo zainteresirane poduzetnike da se za više informacija o navedenom natječaju jave u CTR – Razvojnu agenciju Brodsko-posavske županije.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
29/08/2016

RURALNI RAZVOJ - OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERACIJU 7.2.1. ULAGANJA U GRAĐENJE JAVNIH SUSTAVA ZA VODOOPSKRBU, ODVODNJU, PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.

Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.  

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.1 iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva javne potpore iznose ukupno 40.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016.

Više o natječaju možete pronaći ovdje

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200