Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
05/05/2016

Poduzetnicima na raspolaganju 748 milijuna kuna iz EU fondova za projekte temeljene na istraživanju i razvoju

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 4. svibnja 2016. godine Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ u vrijednosti od 748 milijuna kuna.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 4. svibnja 2016. godine Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ u vrijednosti od 748 milijuna kuna.

Sredstva su namijenjena poduzetnicima koji će kroz provedbu projekata temeljenih na istraživanju i razvoju proizvesti nove ili znatno poboljšati postojeće proizvode ili usluge.

Osnovni cilj samog poziva usmjeren je ka razvoju novih proizvoda  kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, poboljšanje suradnje poslovnog sektora s institucijama za istraživanje i razvoj te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poduzetnicima će biti na raspolaganju potpore za projekte istraživanja i razvoja te regionalne potpore za ulaganje u istraživačko-razvojne kapacitete.

Najniža vrijednost potpore iznosi 190 tisuća kuna dok je najviša vrijednost potpore 56 milijuna kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik uz mogućnost partnerstva s jednim ili više poduzetnika i/ili organizacija za istraživanje i širenje znanja.

Natječaj je objavljen u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.). Poziv je trajno otvoren za dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Dokumentaciju vezanu za natječaj možete preuzeti ovdje!

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
03/05/2016

Natječaj „Zeleni pojas 2016.“

INA – Industrija nafte d.d. poziva  organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkove prirode i dobrovoljna vatrogasna društva u Hrvatskoj da pripreme projekte usmjerene na očuvanje okoliša i prirode te ih realiziraju uz financijsku podršku Ine i pomoć Ininog Kluba volontera.

INA – Industrija nafte d.d. poziva  organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkove prirode i dobrovoljna vatrogasna društva u Hrvatskoj da pripreme projekte usmjerene na očuvanje okoliša i prirode te ih realiziraju uz financijsku podršku Ine i pomoć Ininog Kluba volontera.


Rok za prijavu  13. svibnja 2016.

 

Sve dodatne informacije vezane uz predmetni natječaj možete pronaći ovdje!

Izvor: www.ina.hr

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
02/05/2016

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja donesena je Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu.

...

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja donesena je Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti kojima će se potaknuti  ili pridonijeti bolje obavljanje određenih komunalnih djelatnosti te pružanje odnosno isporuka komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
 • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

 

Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju jedinicama lokalne samouprave isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata. Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose najviše do 350.000,00 kuna.

Kako bi prijavitelji konkurirali za sredstva kapitalne pomoći obavezni su popuniti prijavni obrazac (moguće preuzeti ispod) te ga dostaviti na adresu e-pošte: kapitalne.pomoci@mgipu.hr najkasnije do 20. svibnja 2016.

Obrazac nije potrebno slati običnom poštom niti u skeniranom obliku.

Izvor: www.mgipu.hr

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
27/04/2016

Javni poziv - Program konkurentnosti turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv dodjele bespovratnih sredstava za razvoj  malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv dodjele bespovratnih sredstava za razvoj  malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam.
  • Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma.
  • Mjera C – sigurnost.
  • Mjera D – prepoznatljivost.

  Potencijalni prijavitelji mogu biti: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

  Poziv je otvoren od dana 27.4.2016. do 31.5.2016.

  Cjeloviti tekst programa, popratnu dokumentaciju te upute o načinu prijave projekata na Javni poziv možete preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva turizma Republike Hrvatske (www.mint.hr). 

  Prikaz natječaja pojedinačno
  Pročitaj više
21/04/2016

Dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2016. godinu

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

  ...

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

 • nakladništvo i knjižarstvo
 •  izvedbene umjetnosti
 • vizualne (likovne) umjetnosti.
   

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:

 • ponajprije za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu);
 • nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
 • promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).

Javni poziv je otvoren od 12. travnja do 12. svibnja 2016. godine, a sve informacije vezane uz natječaj možete pogledati na mrežnim stranicama Ministarstva kulture http://www.min-kulture.hr/ 

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200