Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
02/05/2016

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja donesena je Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu.

...

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja donesena je Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti kojima će se potaknuti  ili pridonijeti bolje obavljanje određenih komunalnih djelatnosti te pružanje odnosno isporuka komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
 • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

 

Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju jedinicama lokalne samouprave isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata. Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose najviše do 350.000,00 kuna.

Kako bi prijavitelji konkurirali za sredstva kapitalne pomoći obavezni su popuniti prijavni obrazac (moguće preuzeti ispod) te ga dostaviti na adresu e-pošte: kapitalne.pomoci@mgipu.hr najkasnije do 20. svibnja 2016.

Obrazac nije potrebno slati običnom poštom niti u skeniranom obliku.

Izvor: www.mgipu.hr

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
27/04/2016

Javni poziv - Program konkurentnosti turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv dodjele bespovratnih sredstava za razvoj  malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv dodjele bespovratnih sredstava za razvoj  malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam.
  • Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma.
  • Mjera C – sigurnost.
  • Mjera D – prepoznatljivost.

  Potencijalni prijavitelji mogu biti: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

  Poziv je otvoren od dana 27.4.2016. do 31.5.2016.

  Cjeloviti tekst programa, popratnu dokumentaciju te upute o načinu prijave projekata na Javni poziv možete preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva turizma Republike Hrvatske (www.mint.hr). 

  Prikaz natječaja pojedinačno
  Pročitaj više
21/04/2016

Dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2016. godinu

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

  ...

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

 • nakladništvo i knjižarstvo
 •  izvedbene umjetnosti
 • vizualne (likovne) umjetnosti.
   

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:

 • ponajprije za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu);
 • nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
 • promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).

Javni poziv je otvoren od 12. travnja do 12. svibnja 2016. godine, a sve informacije vezane uz natječaj možete pogledati na mrežnim stranicama Ministarstva kulture http://www.min-kulture.hr/ 

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
12/04/2016

Javni poziv – Program poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavljuje javni  poziv za sufinanciranje projekata sredstvima PROGRAMA PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO - Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja

Program osigurava sufinanciranje...

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavljuje javni  poziv za sufinanciranje projekata sredstvima PROGRAMA PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO - Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja

Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača.

Ciljevi Programa su:

 • Poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća od strane prihvatljivih ulagača u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge.
 • Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala.

 

Podnositelji prijave mogu biti: Mikro, mala i srednja inovativna poduzeća u ranoj fazi financiranja (seed) ili novoosnovana poduzeća (start-up) u procesu prijave za uvjetni zajam.

Ukupna financijska alokacija za provedbu Programa iznosi 2,5 milijuna eura iz proračuna Projekta Poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije koji se financira zajmom Svjetske banke.

Poziv je otvoren od dana 13. travnja 2016. i traje do 1. rujna 2016.

Detaljne informacije o Programu, procedurama prijave i evaluacije te uvjetima financiranja možete pronaći na sljedećoj poveznici: Program poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
11/04/2016

Natječaj za donacije 2016. svjetlo na zajedničkom putu

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje Natječaj za dodjelu donacija u 2016. godini. 

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • mladi, 
 • umjetnost i kulturna baština, 
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje Natječaj za dodjelu donacija u 2016. godini. 

  Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

  • mladi, 
  • umjetnost i kulturna baština, 
  • okoliš,
  • znanost i društvo, 
  • humanitarno djelovanje.

  Prihvatljivi prijavitelji su: Organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i dr.) te Ustanove sa sjedištem u RH (vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode i dr.). 

  Važno je naglasiti da prijavitelji moraju imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta, da nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede, da uredno ispunjavanjui obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreze i drugih davanja prema državnom proračunu. Također, protiv prijavitelja se ne smije voditi nikakav kazneni postupak i moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti/aktivnosti koje su predmet financiranja.

  Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna,. Najmanji iznos odobrenih sredstava po projektu iznosi 2.000,00 kuna, a najviši 35.000,00 kuna.

  Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dosupna na službenim stranicama HEP-a. Vrijeme trajanja natječaja je od 4. travnja do 3. svibnja 2016. godine.

  Sve ostale informacije vezane za predmetni natječaj možete pronaći ovdje

  Prikaz natječaja pojedinačno
  Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200