Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Pregled natječaja

30/05/2017

Ruralni razvoj - Objavljena dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. 'Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda'

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

 

1) Natječaj za mikro, male i...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

 

1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna

2) Natječaj za velike korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 120.000.000 kuna

Svrha obaju natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.  

Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući početnike,

b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru,

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.  

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos potpore za sektor prerade mesa i mlijeka je od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR, za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR, dok početnici mogu ostvariti najviši iznos potpore od 200.000 EUR.  

Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati  i traje do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
26/05/2017

Otvoren javni Poziv za dodjelu donacija u 2017. godini „I JA ŽELIM POSAO“

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje...

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

Sredstva natječaja namijenjena su projektima koji povećavaju zapošljivost teško zapošljivih,  ranjivih i  marginaliziranih skupina.

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 19. lipnja 2017. 

Detaljnije informacije navedenog Poziva potražite na:  https://www.hbor.hr/javni-natjecaj-hbor-a-za-dodjelu-donacija-u-2017-godini-i-ja-zelim-posao/

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
10/05/2017

OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2017. godinu objavljuje Poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine. Otvoreni javni poziv...

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2017. godinu objavljuje Poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Sredstva se odobravaju u visini 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2016. i 2017. godini.

Detaljnije informacije navedenog Poziva potražite na http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo .

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
09/05/2017

Objavljen Poziv “Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima EFRR-a - CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima EFRR-a - CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to:

 1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine,
 2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Cilj ovog Poziva je, povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća kako slijedi:

Veličina poduzetnika

Intenzitet potpore

Mikro i malo poduzeće

do 85 % prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće

do 65 % prihvatljivih troškova

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti:

 • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Natječajna dokumentacija nalazi se na stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
02/05/2017

OBJAVLJEN POZIV RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima EFRR-a - Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona.

Svrha navedenog...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima EFRR-a - Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona.

Svrha navedenog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupan iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz EFRR-a je 76.000.000,00 HRK što je ujedno i ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po Prijavitelju je 1.000.000,00 HRK, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava po Prijavitelju 10.000.000,00 HRK.

 

INTENZITET POTPORE OVISI O LOKACIJI ULAGANJA, KAKO SLIJEDI:

Lokacija poduzetničke zone nalazi se u jedinici području (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u : Intenzitet sufinanciranja
1. skupina 85%
2. skupina 75%
3. skupina 65%
4. skupina 55%

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 

 • Priprema   tehničke   dokumentacije   (idejni/glavni/izvedbeni   projekt   s   troškovnicima, potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga (Obrazac 1. Prijavni obrazac A. dio, Obrazac 2. Investicijska studija, Obrazac 3. Izjava o usklađenosti s UZP-om, Obrazac 4. Infrastrukturna komponenta projekta, Obrazac 5. Izjava o korištenim potporama/bespovratnim sredstvima za razvoj infrastrukture zona) i dokumentacije o nabavi;
 • Ulaganje  u  gradnju  novih  elemenata    osnovne  i  dodatne  zajedničke  infrastrukture postojećih poduzetničkih zona;
 • Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura ;
 • Upravljanje projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. - 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15);
 • Stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture;
 • Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta;
 • Financijska revizija projekta.

Poziv se vodi kao privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnji rokom dostave projektnih prijedloga do 22. rujna 2017.

Dokumentaciju o samom Pozivu možete pronaći  na internet stranici Strukturni fondovi 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1393

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200