Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Poduzetništvo

Chromos Svjetlost d.o.o.

Projektom „ZA NIJANSU BOLJI: Reorganizacija – Istraživanje i razvoj – Konkurentnost“  doprinijeti će se povećanju regionalne konkurentnosti u djelatnosti proizvodnje boja i lakova kroz održivi razvoj. Navedeno će se postići povećanjem razvojnog potencijala poduzeća unapređenjem materijalnih i kadrovskih...

Projektom „ZA NIJANSU BOLJI: Reorganizacija – Istraživanje i razvoj – Konkurentnost“  doprinijeti će se povećanju regionalne konkurentnosti u djelatnosti proizvodnje boja i lakova kroz održivi razvoj. Navedeno će se postići povećanjem razvojnog potencijala poduzeća unapređenjem materijalnih i kadrovskih kapaciteta Odjela za istraživanje i razvoj, reorganizacijom proizvodnog procesa i povećanjem kapaciteta proizvodnje.

 

Projekt se odnosi na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu kojim će se povećati proizvodni kapaciteti, uvesti nova tehnologija i oprema, proizvesti novi proizvodi, podići stupanj zaštite okoliša, povećati energetska učinkovitost, unaprijediti znanje zaposlenika i dodatno zaposliti radnici. Očekivani rezultati: izgradit će se novi objekt (798,2 m2) i pomoćni objekt (51,25 m2) proizvodne namjene, opremiti novi i postojeći proizvodni objekti kao i Odjel za istraživanje i razvoj čime će se, uz zapošljavanje novih zaposlenika i edukaciju, povećati produktivnost poduzeća, kvaliteta proizvoda za zaštitu parketa, stupanj zaštite okoliša te uvesti novi proizvodi. Zaposlenici će unaprijediti znanja vezana uz tehnološke procese koji se odvijaju u poduzeću kako bi mogli unaprjeđivati kvalitetu proizvoda, kao i informatičke i prodajne vještine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.443.507,55 kn, od čega je iznos bespovratne potpore 6.690.322,70 kn, koji će se uložiti u izgradnju i opremanje novog objekta te usavršavanje djelatnika.

 

Nositelj projekta: Chromos Svjetlost d.o.o.

 

Glavne aktivnosti projekta:

 

 • Reorganizacija poslovnog procesa i povećanje kapaciteta
 • Jačanje kapaciteta Odjela za istraživanje i razvoj
 • Opće usavršavanje nižeg rukovodećeg kadra i zaposlenika
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

 

 

Ciljana skupina: Vlasnici - dionici društva, zaposlenici i kupci

Pročitaj višePovratak

Poljoprivreda

Poljoprivredno gospodarstvo REČIĆ

Ulaganje u izgradnju i opemanje farme za nesilice teške pasmine za proizvodnju rasplodnih jaja na osnovi HBOR-ove kredite linije IPARD (IPA komponenta V- Ruralni razvoj).

Nakon prepoznavanja velike potražnje na domaćem tržištu, što potkrijepljuje i činjenica da se u RH uvozi velike...

Ulaganje u izgradnju i opemanje farme za nesilice teške pasmine za proizvodnju rasplodnih jaja na osnovi HBOR-ove kredite linije IPARD (IPA komponenta V- Ruralni razvoj).

Nakon prepoznavanja velike potražnje na domaćem tržištu, što potkrijepljuje i činjenica da se u RH uvozi velike količina pilića, Investitor 2011. godine donosi odluku o  izgradnji novog objekta kapaciteta 5.600 komada kokoši nesilica i 600 komada pjetlova. Nakon svih potrebnih kalkulacija troškova te ishođenja potrebnih dozvola Investitor se odlučio na izgradnju upravne zgrade, izgradnju i opremanje zgrade za uzgoj nesilica, izgradnju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja, opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprječavanje onečišćenja zraka. Svim prethodno navedenim, provođenje projekta utjecalo je na: povećanju proizvodnih kapaciteta, uvođenje nove tehnologije i opreme, podizanje stupnja žaštite okoliša te povećanje energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.199.512,00 kuna, od čega je dugoročni kredit na osnovu HBOR ove linije kredita IPARD u iznosu od 3.647.407,00 kuna, a vlastita sredstva u iznosu od 552.106,00 kuna.

 

Lokacija projekta: Brodsko-posavska županija

Nositelj projekta: Poljoprivredno gospodarstvo Rečić

Datum završetka investicije: 31.12.2012.

 

Ciljevi projekta:

 • Dostizanje standarda Europske zajednice u pogledu zaštite okoliša, javnog zdravstva (zdravstvena ispravnost i kvaliteta hrane), zdravlja životinja i biljaka, dobrobit životinja i  sigurnost na radu
 • Modernizacija proizvodnog sustava s ciljem smanjenja zagađenja okoliša kroz poljoprivrednu proizvodnju
 • Poboljšanje općih uvjeta u proizvodnji primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • Poboljšanje kvalitete proizvoda
 • Smanjenje troškova proizvodnje odnosno povećanje održivosti i konkurentnosti poljoprivrednika posebno prema ulasku i budućem otvorenom EU tržištu
 • Pomoći u konkurentnosti na unutarnjem tržištu otvaranjem novih tržišnih mogućnosti za poljoprivredne proizvode.

 

 

 

Pročitaj višePovratak

Ostalo

Konzultantske usluge Poslovnog planiranja

CTR-Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. vrši konzultantske usluge pri izradi Poslovnih planova koji u najširem smislu prestavljaju temelj poslovnih aktivnosti i planiranog razvoja poduzeća u budućnosti. Poslovni plan predstavlja početni korak u samom životnom ciklusu poslovnog procesa, no neizostavan je dio i proširenja poslovnog poduhvata.

...

CTR-Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. vrši konzultantske usluge pri izradi Poslovnih planova koji u najširem smislu prestavljaju temelj poslovnih aktivnosti i planiranog razvoja poduzeća u budućnosti. Poslovni plan predstavlja početni korak u samom životnom ciklusu poslovnog procesa, no neizostavan je dio i proširenja poslovnog poduhvata.

Poslovno planiranje kao takav izrađuje se zbog više razloga, a neki od njih su:

 • Pribavljanje eksternih izvora financiranja
 • Uvid u isplativost projekta prije pokretanja u realizaciju
 • Usmjeravanje pri vođenju aktivnosti ka ostvarivanju zadanih ciljeva.
Pročitaj višePovratak

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200