Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Poslovi regionalnog koordinatora

Regionalni kordinatori su upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite kordinacije i poticanja regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave:

 • koordiniraju i sudjeluju u izradi županijskih razvojnih strategija i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije
 • koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu županijskih razvojnih strategija
 • ...

Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave:

 • koordiniraju i sudjeluju u izradi županijskih razvojnih strategija i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije
 • koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu županijskih razvojnih strategija
 • prate i potiču provedbu županijskih razvojnih strategija
 • sudjeluju u koordinaciji izrade i provedbe strategija razvoja urbanih područja te strategija razvoja jedinica lokalne samouprave s područja županije
 • koordiniraju poslove vezane uz središnju bazu
 • koordiniraju poslove poticanja regionalne konkurentnosti i sudjeluju u poslovima poticanja urbanog razvoja
 • koordiniraju aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj te sudjeluju u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave
 • obavljaju administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerstva
 • sudjeluju u radu županijskog partnerstva i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća urbanog područja
 • sudjeluju u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • sudjeluju u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekta s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • surađuju s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata
 • sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
 • obavljaju i druge poslove sukladno zakonu.

 

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani.

Pojedinačni prikaz
Pročitaj više

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200