Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Usluge za organizacije civilnog društva

Organizacije civilnog društva

Organizacije civilnog društva predvodnici su u ostvarivanju socijalnih programa te u realokaciji dodatnih resursa za podmirenje različitih socijalnih potreba. Kao pružatelj socijalnih usluga osjetljivim skupinama stanovništva kako na lokalnoj tako i na regionalnoj razini organizacije civilnog društva vrlo često imaju ulogu pri razvoju ljudskih...

Organizacije civilnog društva predvodnici su u ostvarivanju socijalnih programa te u realokaciji dodatnih resursa za podmirenje različitih socijalnih potreba. Kao pružatelj socijalnih usluga osjetljivim skupinama stanovništva kako na lokalnoj tako i na regionalnoj razini organizacije civilnog društva vrlo često imaju ulogu pri razvoju ljudskih potencijala i provođenju socijalne kohezije.

CTR Razvojna agencija Brodsko-posavske županije aktivno sudjeluje kao partner vezano uz tehničku podršku informiranja, prijave i provedbe projekata temeljem EU metodologije različitih donatora. Također, CTR provodi aktivnosti temeljene na razvoju ljudskih resursa koje uvelike pomaže u uključivanju članova organizacija civilnog društva na tržište rada.

Pojedinačni prikaz
Pročitaj više

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200