Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

EU FONDOVI

KOHEZIJSKA POLITIKA - EU FONDOVI 2014. - 2020.

Kohezijska politika uz pomoć mjera financiranja pomaže prevladati socijalne i gospodarske razlike unutar Europske unije. Pomažući u integraciji nerazvijenih tržišta te podizanjem kapaciteta manje razvijenih članica smanjuju se razlike između sudionika na europskom tržištu.

Prioriteti Kohezijske politike financiraju se kroz Strukturne i investicijske fondove koji su: Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Navedeni fondovi se često nazivaju i Instrumenti Kohezijske politike.

 

  • Europski fond za regionalni razvoj je strukturni fond namijenjen državama članicama Europske unije koji pomaže jačanju ekonomske i socijalne kohezije. Koristi se za ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, proizvodnju, jačanje turističke ponude, ulaganje u informatičko društvo te regionalnu i lokalnu infrastrukturu. Iz navedenog fonda može se financirati 50 do 75% ukupne vrijednosti projekta.
  • Europski socijalni fond koji ima cilj uspostavljanje gospodarske i socijalne ujednačenosti na razini cijele Europske unije. Kroz programe Europskog socijalnog fonda ostvaruju se strateški ciljevi politike zapošljavanja u europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti, odnosno integracijom skupina koje su dugotrajno nezaposlene ili na drugi način u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Iz ovog fonda može se financirati 50 do 85% ukupne vrijednosti projekta.
  • Kohezijski fond je fond kojim se nastoje smanjiti ekonomske i socijalne razlike među državama članicama, a namijenjen je članicama čiji BDP po stanovniku ne prelazi 90% prosjeka Europske. S obzirom na to da se radi o velikim nacionalnim projektima, sredstva mogu koristiti tijela javne vlasti kao npr. jedinice lokalne i područne samouprave, komunalna poduzeća u njihovom vlasništvu, ministarstva, agencije koje se bave prometom i okolišem kao i druge slične organizacije. Iz ovog fonda može se financirati do 85% troškova projekta.
  • Europoski poljoprivredni fond za ruralni razvoj primarni cilj fonda je jačanje europske politike ruralnog razvoja te pojednostavljivanje njezine implementacije. Projekt mogu prijaviti poljoprivredni gospodarski subjekti, poljoprivredne organizacije, udruge za zaštitu okoliša, udruge i sindikati, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, tvrtke koje imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost i šumari. Iz ovog fonda može se financirati do 85% ukupne vrijednosti projekta.
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo fond koji obuhvaća sve sektore u industriji - morsko i slatkovodno ribarstvo, akvakulturu (uzgajanje ribe, školjaka i vodenog bilja) te obradu i trgovinu ribljim proizvodima. Potencijalni prijavitelji su gospodarski subjekti i udruge u državama članicama Europske unije. Iz ovog projekta može se financirati do 85% ukupne vrijednosti projekta.

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200