Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Mogućnosti ulaganja

Pokretači gospodarskog rasta regije

CTR, Razvojna agencija Brodsko-posavske županije čini neizostavni dio poduzetničke infrastrukture naše županije, koji zadovoljava potrebe poduzetnika, te pruža specijalizirane usluge lokalnoj i regionalnoj samoupravi u izradi i provođenju poduzetničkih i razvojnih projekata financiranih iz strukturnih fondova Europske Unije. Cilj agencije je i privlačenje svih vrsta investicija u županiju, a posebno greenfield investicija, koje će jamčiti nova zapošljavanja i dugoročni gospodarski rast regije. Kroz svoj dugogodišnji rad s poduzetnicima i stvaranja pozitivnog poduzetničkog ozračja u županiji, uključivanje posebnih skupina u poduzetništvo (mladi, žene, branitelji) te razvoj ljudskih potencijala kroz izobrazbu za poduzetništvo i obrazovanje i pružanje pomoći poduzetnicima za unapređenje poslovanja, Razvojna agencija Brodsko-posavske županije dokazuje svoju vrijednost i znanje u unapređivanju poduzetničke klime cijele regije, te joj jamče siguran put prema društvu znanja i održivog gospodarstva temeljenog na dodanoj vrijednosti.

Zakon o poticanju ulaganja

Temeljni razlog zbog kojeg se predlaže donošenje ovoga Zakona proizlazi iz teške gospodarske situacije uzrokovane svjetskom financijskom krizom i potrebe poticanja investicija i unapređenja investicijsko-poduzetničkog okruženja kao glavnog pokretača gospodarskog rasta i razvoja u Republici Hrvatskoj i savladavanja posljedica financijske krize te uspješnijeg uključivanja Republike Hrvatske u tokove međunarodne razmjene i jačanja investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskoga poduzetništva.

Poticanje investicija i unapređenje investicijsko poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj u smislu ovoga Zakona predstavlja sustav  poticajnih mjera za investiranje i poticajnih mjera za pravovremeno ostvarenje potrebnih investicijskih aktivnosti u okviru potpune usklađenosti predmetnog investicijskog projekta s pravnom stečevinom Republike Hrvatske koja određuje način i rokove ispunjenja svih potrebnih investicijskih aktivnosti, a u cilju uspješnog i vremenski određenog ostvarenja predmetnog investicijskog projekta  na teritoriju Republike Hrvatske.
 
 Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/2015)

 

 

       

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200