Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

18.9.2017. MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE I CENTAR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ-RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE d.o.o. objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem PROGRAMA PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA.

Predmet poziva

Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte (u nastavku teksta: Projektna dokumentacija), utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III.  skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

 

SVE INFORMACIJE O JAVNOM POZIVU KAO I OBRASCE KOJI SU POTREBNI ZA PRIJAVU MOŽETE PREUZETI ISPOD!

ZA DODATNA POJEŠNJENJA OBRATITE NAM SE NA KONTAKTE NAVEDENE U "POZIVU ZA ISKAZ INTERESA"

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200