Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Razvoj ljudskih potencijala

Investiranje u znanje i sposobnosti

Razvojna agencija Brodsko-posavske županije ostvaruje strateških ciljeva regionalne i lokalnih samouprava na polju unapređenja ljudskih potencijala. Kroz IPA komponente u prošlosti, te danas kroz Europski socijalni fond, Agencija potpomaže razvoj sustava i programa uključivanja i obrazovanja sukladno potrebama gospodarstva. Kroz 5 prioritenih osi ESF-a (zapošljavanje i mobilnost radne snage, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje, dobro upravljanje i tehnička pomoć) naši stručnjaci kroz izradu i provedbu projekata nastoje omogućiti jednake prilike i unapređenje znanja za sve skupine stanovnika Brodsko-posavske županije.   

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Brodsko-posavske županije Pročitajte više

Temeljem Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009. u području zapošljavanja i socijalne uključenosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje putem Odjela za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije pokrenuo je projekt Lokalna partnerstva za zapošljavanje - Faza 3. Od 2000. godine lokalna dimenzija politike zapošljavanja čim sastavni dio Europskih smjernica zapošljavanja unutar okvira Europske strategije zapošljavanja, te je stoga partnerski pristup na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini postao horizontalni prioritet Europskog socijalnog fonda. To znači da se zemljama članicama prepušta samostalno kreiranje i provedba regionalne i lokalne komponente unutar vlastitih operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala. U procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, ključna postaje važnost partnerskog okvira za pristup fondovima Europske unije.

Poštujući principe partnerstva prilikom izrade Regionalnog operativnog plana Brodsko-posavske županije 2005.-2012. u lipnju 2006. godine osnovan je Regionalni partnerski odbor Brodsko-posavske županije, a kasnije i Tematska radna skupina za razvoj ljudskih potencijala (TRS). U sklopu provedbe projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje - Faza 3 Brodsko-posavska županija formirala je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje. Konstituirajuća sjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije održana je 2.prosinca 2010. u Velikoj vijećnici županijske uprave. Svrha partnerstva je izgradnja lokalnog socijalnog kapitala za budući razvoj Županije uključujući stvaranje pretpostavki za prijavu projekata Europskim strukturnim fondovima. Sjednice LPZ-a se redovno održavaju i na njima se raspravlja o pitanjima lokalnog tržišta rada, predstavljaju se projekti u provedbi i budući projekti i aktivnosti, te mogućnosti suradnje među članovima LPZ-a. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Brodsko-posavske županije kreiralo je i na sjednici 25. svibnja 2011. usvojilo Strategiju razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije za razdoblje 2011. - 2013. , čija se vizija temelji se na visoko kvalitetnoj radnoj snazi koja je usklađena sa potrebama gospodarstva te će doprinijeti rastu kvalitete rada i života uz promicanje socijalne i profesionalne integracije socijalno osjetljivih skupina.

 

 
Dokument "Strategija razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije za razdoblje 2011. - 2013." možete preuzeti ispod.

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200