Linkovi

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Regionalni razvoj

Učinkovita koordinacija i poticanje razvoja za ujednačen napredak cijele regije

Razvojna agencija, kao krovna organizacija jedinice regionalne samouprave Brodsko-posavske županije zadužena za razvoj svih segmenata društva, ima za ulogu koordinirati i poticati, u suradnji s gradovima i ostalim jedinicama lokalne samouprave, ujednačen i društveno prihvatljiv razvoj cijele regije. Naši stručnjaci pripremaju zalihe projekata za sufinanciranje kroz razvojne fondove, osnažuju partnerstva unutar županije i šire regije te u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave izrađuju strateške dokumente u skladu s načelima održivog razvoja te stvaraju uvjete za jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala u svim dijelovima županije.

Aktivnosti stručnjaka za regionalni razvoj su:

  • koordinacija izrade županijskie razvojne strategije
  • izrada akcijskih planova u provedbi županijske razvojne strategije
  • praćenje provedbe županijske razvojne strategije
  • koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vbezanih uz regionalni razvoj
  • sudjelovanje u aktivnostima vezanim za razvoj potpomognutih područja
  • sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija
  • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističkih regija
  • poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te kroz međuregionalnu i rekograničnu suradnju

 

 

 

 

Županijska razvojna strategija Pročitajte više

Županijska razvojna strategija Brodsko-posavske županije predstavlja temeljni dokument gospodarsko-društvenog razvoja Brodsko-posavske županije. Izrada strategije je proces kojim se utvrđuju dugoročni ciljevi Županije, usklađeni s specifičnim ciljevima budućih preferenci gospodarskog i društvenog razvoja Županije. Ciljevi su nastali kao rezultat razvojih potencijala, uzimajući u obzir interne i eksterne okolnosti, procjenjujući snage i slabosti i identificirajući sadašnje i buduće potrebe ovdašnjih stanovnika. Strategijom se daje ovlaštenje nositeljima razvoja Županije da osiguraju sve potrebne preduvjete kako bi postigli željeni održivi rezultati razvoja.

Ova strategija svoje prvo uporište nalazi u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji uređuje ciljeve i načela upravljanja regionalnim razvojem kako bi se omogućile jednake mogućnosti jačanja konkurencije u sve tri regije Republike Hrvatske, temeljene na svojim vlastitim potencijalima i razvojnim potrebama. Politika regionalnog razvoja Republike Hrvatske uređena je Strategijom regionalnog razvoja, usvojenoj u lipnju 2010. kojom su usvojena ključna načela razvoja za svaku statističku regiju. Uzevši u obzir Nacionalnu strategiju regionalnog razvoja i Regionalni operativni plan Brodsko-posavske županije, inače preteče strateškog planiranja Županije izrađenog  za razdoblje od 2005. do 2012., nastala je ova strategija, koja ne samo da utvrđuje institucionalni temelj Županije potreban za podršku i izradu razvojnih projekata, već stvara okvir unutar kojeg su definirane sve aktivnosti potrebne za ostvarenje postavljenih ciljeva koji se odnose na dugoročni rast i razvoj gospodarsko-društvenog života Županije.

Ova strategija nastala je na temelju partnerstva i suradnje, a kao plod intenzivnog rada lokalnog javnog, privatnog i civilnog sektora, predvođena koordinatorom i nositeljem njene izrade, a kasnije i njene primjene, Regionalnim partnerskim vijećem. Partnerski pristup kojim su se vodili svi akteri procesa izrade Strategije zasniva se na načelima konsenzusa, jednakosti i transparentnosti o čemu svjedoče mnogobrojne koordinacije, radionice i sastanci, na kojima se redovito, a nerijetko i žučno raspravljalo o svim važnim pitanjima i poteškoćama u razvoju županije. Županija se u više navrata obraćala javnosti i pozivala sve interesne skupine da prijave svoje projekte koji su se potom i ugradili u Strategiju. Na ovaj način prikupljen je 491 projekt, od čega su 224 kvalitetna projekta različitih tematskih cjelina integrirana u akcijski plan, i time pridonose provedbi Strategije. Upravo se od ovih projekata najviše očekuje u privlačenju i korištenju sredstava međunarodnih fondova i Europske Unije, a njihovom implementacijom da se u naredne tri godine pokrene i ostvari održiv gospodarsko-društveni razvoj Županije, a time i podigne kvaliteta života svih njezinih stanovnika.

Dokument Županijske razvojne strategije možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.bpz.hr/_Data/Files/ŽRS%20BPŽ.pdf

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200