Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
28/11/2018 Poduzetništvo

Brodska Posavina u projektu “Novi potencijal - veća konkurentnost” vrijednom 19.933.250,00 kuna.

U tijeku je isporuka preostale opreme i strojeva, te edukacija zaposlenika za rad na novoj opremi.

Projekt “Novi potencijal - veća konkurentnost” ukupno je vrijedan 19.933.250,00 kuna
Bespovratna sredstva koja dodjeljuje Europska unija iznose 5.651.720,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2018. do 1. prosinca 2018. godine

Brodska Posavina d.d. tvrtka je s višedesetljetnom tradicijom i mnogobrojnim uspješno odrađenim projektima na polju vodnogospodarske djelatnosti. Trenutačno tvrtka ima više od 150 zaposlenika koji prema stručno-kvalifikacijskoj strukturi odgovaraju potrebama i poslovima tehničke prirode (područja graditeljstva, geodezije, kemije, strojarstva, ekonomije) prijeko potrebne za funkcioniranje gradilišta, projektiranja, rješavanja kompletne problematike s investitorima.
- U proteklim godinama rada Brodska Posavina d.d. okupila je skupinu stručnjaka i radnika koji danas mogu kvalitetno sudjelovati u razvoju i kreiranju, razradi i izvođenju poslova iz domene  vodnogospodarske djelatnosti, koje je plod dugogodišnjeg iskustva i kontinuiranog obavljanja specifičnih poslova - ističe direktor tvrtke Ivan Ćosić, mag. ing. aedif. Sa željom povećanja tržišne
konkurentnosti i produktivnosti tvrtke u području projektiranja, gradnje i održavanja vodnih građevina, u Brodskoj Posavini su osmislili i, uz po-moć Centra za razvoj Brodskoposavske županije, uspješno prijavili projekt “Novi potencijal - veća konkurentnost” koji je odobren za sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je ukupno vrijedan 19.933.250,00 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 15.946.600,00 kuna, a bespovratna sredstva iznose 5.651.720,00 kuna.
- Projektom je predviđeno jačanje kapaciteta i tehnološke spremnosti strojnog parka za gradnju i održavanje vodnih građevina, usavršavanje zaposlenika za učinkovito korištenje novih radnih strojeva, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanje projektom i administracija. Projekt obuhvaća jačanje kapaciteta i tehnološke spremnosti strojnog parka, odnosno, nabavu radnih strojeva i opreme za gradnju i održavanje vodnih građevina te uvođenje novih strojeva uz reorganizaciju radnih aktivnosti. Radi učinkovitog korištenja novih radnih strojeva i opreme, zaposlenici tvrtke Brodska Posavina d.d. tijekom provedbe pohađaju edukacije za rad na novim radnim strojevima te za njihovo redovno održavanje, što će polaziti djelatnici mehaničarske radionice. Planiramo da će sve te aktivnosti rezultirati povećanim kapacitetima i razvojnim potencijalom, kao i unaprijeđenim kompetencijama za učinkovito korištenje novih radnih strojeva, dok će aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekt biti predstavljen javnosti - kaže Ivan Ćosić.

Noviteti u strojnom parku i usavršavanje zaposlenika 
Kako najavljuju u Brodskoj Posavini d.d., jačanjem kapaciteta i tehnološke spremnosti strojnog parka za gradnju i održavanje vodnih građevina te ulaganjem u usavršavanje zaposlenika za učinkovito korištenje povećat će se prihodi te će se otvoriti 15 novih radnih mjesta. Svi nabavljeni radni strojevi i oprema koristit će se tijekom i nakon završetka projekta. Mjere koje će biti primijenjene tijekom provedbe i po završetku projekta putem kojih će se osigurati održivost su:
- Povećanje učinkovitosti kroz nabavu novih radnih strojeva i opreme s boljim specifikacijama, što  će rezultirati znatnim unaprjeđenjima te smanjenjem zastoja i praznih hodova u radnim procesima. Učinkovitost će biti povećana, a tvrtka Brodska Posavina d.d. će biti u mogućnosti dogovoriti zahtjevnije poslove za kojima postoji potreba na tržištu. Sve to znatno će unaprijediti poslovanje, a rezultati povećanja učinkovitosti će se očitovati nakon provedbe projekta.
- Povećanjem kompetencija zaposlenika (znanja i vještina) pohađanjem edukacija za rad s novim radnim strojevima uvelike će biti unaprijeđen njihov rad te povećana radna učinkovitost. Navedeni učinci bit će vidljivi tijekom i po završetku projekta.
- Usavršavanje za održavanje radnih strojeva i opreme. Edukacijama za redovno održavanje novih radnih strojeva osigurat će se maksimalna funkcionalnost svih novonabavljenih radnih strojeva i opreme tijekom provedbe projekta, a novostečena znanja omogućit će primjereno održavanje sve nabavljene opreme kako bi se troškovi vanjskog održavanja sveli na minimalnu razinu. 
- Članovi projektnog tima, koji su aktivno radili na provedbi projekta (uz vanjske suradnike iz CTR-a, upravljanje projektom i provedbu postupaka javne nabave) su dugogodišnji zaposlenici tvrtke Brodska Posavina d.d., koji svojim radom kontinuirano doprinose poduzeću te posjeduju određena znanja u provedbi EU projekata. Sudjelovanjem zaposlenika u provedbi ovoga projekta stekla su se nova iskustva i znanja koja će se moći primjenjivati u daljnjim aktivnostima poduzeća te time doprinijeti daljnjem unaprjeđenju i razvoju poslovanja. 
U Brodskoj Posavini d.d. naglašavaju kako im je veliku potporu u pripremi i provedbi projekta pružio Centar za razvoj Brodsko-posavske županije.
- CTR je sudjelovao u izradi projektne prijave za taj projekt i prijava je poslana potkraj 2016. godine. Postupak vrednovanja trajao je gotovo godinu dana, što je i uobičajeno za natječaje financirane iz EFRR. Tvrtka Brodska Posavina d.d. već je imala iskustvo u provedbi projekata Europske unije i upoznati su s provedbom projekata po EU metodologiji, te provedbom postupaka javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi tzv. NOJN-ovi. Aktivnosti navedene u projektu nisu se značajno promijenile od planiranog, te su se do sada odvijale u skladu s projektnim prijedlogom. Želimo naglasiti da je potrebno dugoročno strategijski planirati razvoj poslovanja, kako bi se objavom natječaja projektne prijave izradile sukladno planiranim investicijama same tvrtke a ne obratno, planirati projekt radi natječaja koji su objavljeni, njihove  prihvatljivosti troškova i intenziteta potpore. Tek ovakvim načinom planiranja poslovanja rezultati i pokazatelji provedenog projekta bit će sukladni onima planiranima u projektnoj prijavi. Uistinu nam je drago da smo dio ovog vrijednog projekta koji uskoro završava i koji će omogućiti modernizaciju strojnog parka tvrtke Brodska Posavina, dodatno zapošljavanje djelatnika te povećanje tržišne konkurentnosti - istaknula je voditeljica odjela za MSP  u CTR-u, Dubravka Mirković (voditeljica projekta).
U tijeku je isporuka preostale opreme i strojeva, te edukacija zaposlenika za rad na novoj opremi. 

Projekt “Novi potencijal - veća konkurentnost” ukupno je vrijedan 19.933.250,00 kuna. Bespovratna sredstva koja dodjeljuje Europska unija iznose 5.651.720,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2018. do 1. prosinca 2018. godine

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200