Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
12/05/2020

Raspisan natječaj za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva u sklopu programa Europa za građane 2014-2020

Preostale natječaje u sklopu cjeline 2, za mjeru 2.1 Bratimljene gradova i 2.2. Umrežavanje gradova EACEA planira raspisati sredinom lipnja.

EACEA je otvorila natječaj u sklopu 2. cjeline- demokratski angažman i građansko sudjelovanje, Mjera 2.3. Projekti civilnog društva, s rokom prijave 1.9. do 17 sati po Briselskom vremenu. Natječaju kao i dodatnim informacijama, možete pristupiti ovdje.

Preostale natječaje u sklopu...

EACEA je otvorila natječaj u sklopu 2. cjeline- demokratski angažman i građansko sudjelovanje, Mjera 2.3. Projekti civilnog društva, s rokom prijave 1.9. do 17 sati po Briselskom vremenu. Natječaju kao i dodatnim informacijama, možete pristupiti ovdje.

Preostale natječaje u sklopu cjeline 2, za mjeru 2.1 Bratimljene gradova i 2.2. Umrežavanje gradova EACEA planira raspisati sredinom lipnja.

Sretno svima s prijavom i ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili vezano za pripremu vašeg projektnog prijedloga, slobodno nam se obratite na europazagradane@udruge.vlada.hr .

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
12/05/2020

Objava Otvorenog javnog poziva za Program 'Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina' za 2020. godinu

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 26. svibnja 2020. godine.

Ovaj...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 26. svibnja 2020. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).
 
Namjena sredstava je za:
 
- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
- edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 12.05.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Sve informacije o Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
11/05/2020

Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 14 milijuna kuna

Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 14.000.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn. Prijave se podnose od 11.5.2020. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 25.5.2020.godine.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti SOPG/OPG  upisan u Upisnik poljoprivrednika/ Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.
 
Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 14.000.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn. Prijave se podnose od 11.5.2020. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 25.5.2020.godine.
 
Vlada Republike Hrvatske provodi nacionalne mjere s ciljem ravnomjernog razvoja svih krajeva Hrvatske za razdoblje 2016.-2020. u sklopu koje je i financijska podrška za osiguravanje minimalnog standarda komunalne i socijalne infrastrukture. U to su uključeni i financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika i onima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/05/2020

E-savjetovanje Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.3.3 'Ulaganje u šumsku infrastrukturu'

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 22. svibnja 2020. godine

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U skladu s obvezama iz članka 18. stavka 4. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja...

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U skladu s obvezama iz članka 18. stavka 4. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, br. 91/19 i 37/20) Upravljačko tijelo, Ministarstvo poljoprivrede, objavljuje Nacrt natječaja radi savjetovanja s javnošću. Podsjećamo da je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija objavljen u Narodnim novinama br. 91/19. Ovim pravilnikom ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u kreiranju natječajnih pravila.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 22. svibnja 2020. godine

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/05/2020

Preko 2,3 milijuna kuna općinama Brodsko-posavske županije za podizanje komunalnog standarda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 06. veljače 2020. javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini.

S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, 29. siječnja 2020....

S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, 29. siječnja 2020. godine ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini.

Sukladno rečenoj Odluci, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 06. veljače 2020. javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini. 

Sredstva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, a ukupni prihvatljivi troškovi pojedinog projekta sufinanciraju se maksimalno u Javnim pozivom definiranom postotku prema stupnju razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17)), odnosno do najviše 400.000 kuna.

Do zaključno 07. ožujka 2020., do kada je poziv bio otvoren, 397 jedinica lokalne samouprave dostavilo je svoje projektne prijedloge ukupne vrijednosti 371.637.753,12 kuna. Za njihovu realizaciju od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja zatraženo je sufinanciranje u ukupnom iznosu od 120.294.844,90 kuna. Nakon provedene administrativne provjere proveden je postupak vrednovanja i ocjenjivanja od strane u tu svrhu formiranog Povjerenstva. U postupku ocjenjivanja bodovani su podnositelji prijave; s obzirom na prostorno-gospodarsku određenost, odnosno stupanj razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17), specifična obilježja i financijsku i operativnu sposobnost, te svaki projektni prijedlog; s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost s obzirom na ciljeve i prioritete javnog poziva i podudarnost sa strateškim dokumentima, te održivost, stupanj pripremljenosti i ukupan učinak realizacije.

Povjerenstvo je po provedenom postupku ocjenjivanja, u okviru raspoloživih sredstava, izradilo rang listu projekata te predložilo ministru projekte za sufinanciranje. Na prijedlog Povjerenstva za sufinanciranje u 2020. godini ministar je odobrio slijedeće projekte s područja Brodsko-posavske županije:

Općina Bebrina - Podizanje komunalnog standarda Općine Bebrina nabavom vozila za komunalne poslove  - 167.580 kn

Općina Bukovlje - Građevinski projekt - projekt niskogradnje, adaptacija pješačkih staza u Bukovlju i Vranovcima
                           - Ulica Josipa Kozarca, Bukovlje (sjeverozapadna strana) faza 1  - Ukupno 134.718 kn

Općina Cernik  - Sanacija kolnika nerazvrstane ceste - Voćarske ulice u Općini Cernik  - 167.170 kn

Općina Davor - Rekonstrukcija savskog obrambenog nasipa i izgradnja prometnica, pješačkih i biciklističkih površina i šetnice na nasipu u naselju Davor –                         Faza 1  - 149.090 kn

Općina Dragalić - Nastavak izgradnje dionice distributivne vodovodne mreže naselja Poljane - 168.000 kn

Općina Garčin - Rekonstrukcija i dogradnja pješačkih staza - 154.316 kn

Općina Gornji Bogićevci - Sanacija nerazvrstanih cesta u naseljeljima Kosovac i Trnava - 108.625 kn

Općina Klakar - Rekonstrukcija i izgradnja staza na području Općine Klakar - 168.000 kn

Općina Okučani - Nabava opreme za održavanje javnih površina na području Općine Okučani - 168.000 kn

Općina Podcrkavlje - Sanacija nerazvrstane ceste-put za groblje Dubovik (2. faza) - 151.200 kn

Općina Rešetari - Nabava priključaka za komunalnu opremu traktor - 130.602 kn

Općina Slavonski Šamac - Kupovina stroja i priključaka za održavanje javnih površina - 141.120 kn

Općina Stara Gradiška- Poboljšanje svjetlotehničkih uvjeta javne rasvjete na području Općine Stara Gradiška -faza III - 100.100 kn

Općina Staro Petrovo Selo - Obnova pješačke staze u naselju Vrbova - 168.000 kn

Općina Velika Kopanica - Javna rasvjeta Trg Presvetog Trojstva, Trg Presvetog Trojstva - Crkveni sokak, ulica Vladimira Nazora - 135.000 kn

Općina Vrpolje - Izgradnja javne rasvjete u naslju Čajkovci - 167.980 kn

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
07/05/2020

Objavljene uredbe Europske komisije o dodjeli potpore za privatno skladištenje obranog mlijeka u prahu, maslaca, određenih sireva, svježeg ili rashlađenog mesa goveda i ovčjeg i kozjeg mesa

Sve potrebne upute i obrasci za korisnike biti će pravovremeno objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Uslijed trenutačne pandemije bolesti COVID-19 i velikih ograničenja kretanja u državama članicama te zbog različitih restriktivnih mjera poput zatvaranja trgovina, otvorenih tržnica, restorana i ostalih ugostiteljskih objekata Europska komisija objavila je provedbu privremenih mjera privatnog skladištenja obranog mlijeka u prahu, maslaca, određenih sireva, svježeg ili...

Uslijed trenutačne pandemije bolesti COVID-19 i velikih ograničenja kretanja u državama članicama te zbog različitih restriktivnih mjera poput zatvaranja trgovina, otvorenih tržnica, restorana i ostalih ugostiteljskih objekata Europska komisija objavila je provedbu privremenih mjera privatnog skladištenja obranog mlijeka u prahu, maslaca, određenih sireva, svježeg ili rashlađenog mesa goveda i ovčjeg i kozjeg mesa s ciljem neposrednog učinka na tržište i stabilizacije cijena.

Početak provedbe mjera potpore započinje 7. svibnja 2020. godine, a detaljnije informacije o svakoj potpori možete pronaći ovdje.

Sve potrebne upute i obrasci za korisnike biti će pravovremeno objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200