Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
29/04/2020

120 milijuna kuna za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – objavljen drugi natječaj za podmjeru 6.4.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a po projektu se financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura, a najviši 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 120.000.000,00 kuna.

Dohodak od poljoprivrednih djelatnosti stanovništvo ruralnih područja nadopunjuje dohotkom od nepoljoprivrednih djelatnosti i ostaje živjeti i raditi u ruralnim krajevima. Ministarstvo poljoprivrede podupire nastojanja daljnjeg razvoja gospodarskih aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i izvan uobičajenih poljoprivrednih aktivnosti, a u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta u...

Dohodak od poljoprivrednih djelatnosti stanovništvo ruralnih područja nadopunjuje dohotkom od nepoljoprivrednih djelatnosti i ostaje živjeti i raditi u ruralnim krajevima. Ministarstvo poljoprivrede podupire nastojanja daljnjeg razvoja gospodarskih aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i izvan uobičajenih poljoprivrednih aktivnosti, a u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta u ruralnim područjima i stvaranja preduvjeta za nova radna mjesta, održivi razvoj ruralnih područja i, u konačnici, smanjenje depopulacije. Sredstvima Programa ruralnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede daje potporu upravo takvim investicijama i to do 70 % ukupno prihvatljivih troškova ulaganja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji ovim ulaganjima razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a po projektu se financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura, a najviši 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 120.000.000,00 kuna.

Prihvatljiva su ulaganja u jedan od sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravne prodaje proizvoda, marketing se mora odnositi na predmet prerade, gdje izlazni proizvod ne smije bit proizvod iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije

b) usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:

– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,

– usluge u društvenim djelatnostima i

– intelektualne usluge

c) tradicijskih i umjetničkih obrta,

d) turizma u ruralnom području.

Prijave na natječaj za operaciju 6.4.1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimat će u razdoblju od 28. svibnja 2020. godine do 28. srpnja 2020. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: Natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
29/04/2020

Otvoren LIFE natječaj za 2020.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama.

 

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Natječaj će biti otvoren do srpnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do listopada za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba...

 

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Natječaj će biti otvoren do srpnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do listopada za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti.

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze – prvo se u srpnju dostavlja konceptni sažetak te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u veljači. Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna projektna prijava s rokom u listopadu.

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, a prijava se vrši putem internetskog alata eProposal.

S obzirom na situaciju s koronavirusom, ovogodišnji LIFE natječaj ima određene novosti s ciljem olakšavanja prijave u novim okolnostima:

⇒  rokovi prijave predviđeni su za srpanj (konceptni sažetak – Okoliš), odnosno listopad (puni projektni prijedlog – Klimatske aktivnosti)

⇒ Privatni sektor više nije obavezan raspisivati otvorene natječaje za ugovore veće od 135 000 €

⇒ Projekti mogu financijski podržati male, lokalne inicijative

⇒ Uvedene su određene mogućnosti za start-up poduzeća

Više o novostima koje su uvedene možete pročitati na poveznici:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Rokovi prijave projektnih prijedloga:

POTPROGRAM OKOLIŠ – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.

Okoliš i učinkovito korištenje resursa:

Rok za konceptni sažetak: 14. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.
Priroda i bioraznolikost:

Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.
Upravljanje i informacije na području okoliša:

Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021
POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.

Ublažavanje klimatskih promjena:

Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

 Prilagodba na klimatske promjene:

Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

Upravljanje i informacije na području klime:

Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.
 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
28/04/2020

Poziv na dodjelu financijske potpore START at BEST - rok 03.06.2020.

Pozivom će se podržati 30 tvrtki dodjeljivanjem izravnih sredstava kroz bespovratna sredstva od 7.500 eura za poboljšanje njihovog radnog mjesta, poticanje kreativnosti zaposlenika i još mnogo toga.

Obavještavamo Vas da je Mreža regija Startup Europe Regions Network (SERN) ), čija je članica i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), raspisala javni poziv za dodjelu financijskih potpora.

Potpore se dodjeljuju u okviru programa Start at Best<https://startatbest.eu/>...

Obavještavamo Vas da je Mreža regija Startup Europe Regions Network (SERN) ), čija je članica i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), raspisala javni poziv za dodjelu financijskih potpora.

Potpore se dodjeljuju u okviru programa Start at Best<https://startatbest.eu/> namijenjenog povećanju produktivnosti zaposlenika na radnom mjestu. Program omogućuje malim i srednjim poduzećima financiranje prijedloga za poticanje novih pristupa inovacijama na radnom mjestu koji će u konačnici potaknuti poslovnu konkurentnost same tvrtke.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima te obuhvaća jedan paneuropski poziv, otvoren za prijavitelje iz svih zemalja Europske unije (EU) te tri pojedinačna poziva u Italiji, Irskoj i Portugalu koji su otvoreni za sve tvrtke registrirane u svakoj državi članici Europske unije

Pozivom će se podržati 30 tvrtki dodjeljivanjem izravnih sredstava kroz bespovratna sredstva od 7.500 eura za poboljšanje njihovog radnog mjesta, poticanje kreativnosti zaposlenika i još mnogo toga.

Poziv je otvoren do 3. lipnja 2020. godine.

Dodjela bespovratnih sredstava raspodijeljena je na sljedeći način:

  *   U okviru Start at Best nacionalnog otvorenog poziva za EU<https://startatbest.eu/open-calls/call-for-funding-proposals-n20200302-eu/> bit će odabrano 15 najbolje ocijenjenih prijava.
  *   U okviru svakog pojedinog poziva otvorenog u Irskoj<https://startatbest.eu/open-calls/call-for-funding-proposals-n20200302-ie/>, Italiji<https://startatbest.eu/open-calls/call-for-funding-proposals-n20200302-it/> i Portugalu<https://startatbest.eu/open-calls/aviso-de-abertura-de-concurso-no20200302-pt/>, bit će odabrano 5 najbolje ocijenjenih prijava iz svake zemlje, odnosno ukupno 15.
Najviši iznos potpore koja se dodjeljuje po projektu iznosi 7.500 eura te se može dodijeliti za najviše jedan projekt po prijavitelju/tvrtci. Ukupni proračun projekta procjenjuje se na 225.000 eura.

Poziv za financiranje prijedloga projekata nije namijenjen podršci razvoju novih proizvoda ili usluga na tržištu.

Cilj programa Start at Best je promicanje inovacijskih inicijativa na radnom mjestu i primjera najbolje prakse uz aktivno poticanje šireg angažmana i sudjelovanja u inovacijskom procesu na radnom mjestu na razini cijele tvrtke ili pojedine organizacijske jedinice.

Za sve dodatne informacije u vezi s ovim programom, prijedlozima projekata ili postupku prijave, obratite se na elektroničku poštu startatbest@startupregions.eu. Ukoliko imate tehničkih problema s mrežnim prijavnim obrascem, obratite se nadležnim službama na helpdesk<https://ec.europa.eu/eusurvey/home/support>.

Plan aktivnosti u okviru programa Start at Best
Objava poziva 2. ožujka 2020. godine
Rok za podnošenje prijava 6. svibnja 2020. – 17:00 CET – produljeno do 3. lipnja 2020. godine
Informacije za podnositelje zahtjeva do 23. lipnja 2020. godine
Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – srpanj 2020. godine
Maksimalno trajanje akcije / razdoblje prihvatljivosti troškova – 9 mjeseci

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Startup Europe Regions Network (SERN)<http://startupregions.eu/>
Start at Best<https://startatbest.eu/>
Start at Best – otvoreni pozivi<https://startatbest.eu/open-calls/>
Start at Best – call for funding proposals<https://startatbest.eu/wp-content/uploads/2020/04/Start-at-Best-N°-20200302_EU-Call-Notice.pdf>
Start at Best –<https://startatbest.eu/wp-content/uploads/2020/04/Start-at-Best-N°-20200302_EU-FAQ.pdf> <https://startatbest.eu/wp-content/uploads/2020/04/Start-at-Best-N°-20200302_EU-FAQ.pdf> FAQ<https://startatbest.eu/wp-content/uploads/2020/04/Start-at-Best-N°-20200302_EU-FAQ.pdf>

https://hamagbicro.hr/start-at-best-prijavite-se-na-program-za-razvoj-inovacija-na-radnom-mjestu/

Ako udovoljavate propisanim uvjetima, prijavite se, odnosno obavijestite poduzetnike iz svoje okoline.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
28/04/2020

Projekt Tehnološki inkubator Nova Gradiška ulazi u završnu fazu

Ukupna vrijednost projekta: 29.211.218,00 HRK (bez PDV-a). a iznos bespovratnih sredstava je 19.945.084,25 HRK

U Industrijskom parku Nova Gradiška danas vlada prava pozitivna radna atmosfera. Tehnološki inkubator je u svojoj završnoj građevnoj fazi, a projektom "Ulaganje u infrastrukturu Ipng-a" postavljaju se temelji za nove investicije! Ne zaboravite, u tijeku su predrezervacije za najam uredskih i proizvodnih prostora u najmodernije opremljenom Tehnološkom...

U Industrijskom parku Nova Gradiška danas vlada prava pozitivna radna atmosfera. Tehnološki inkubator je u svojoj završnoj građevnoj fazi, a projektom "Ulaganje u infrastrukturu Ipng-a" postavljaju se temelji za nove investicije! Ne zaboravite, u tijeku su predrezervacije za najam uredskih i proizvodnih prostora u najmodernije opremljenom Tehnološkom inkubatoru na ovim prostorima, po subvencironiranim cijenama! Više informacija na www.tin.ipng.hr

Opći cilj TIN-a je doprinos pametnom i održivom regionalnom razvoju i poboljšanju razine konkurentnosti Brodsko posavske županije i šire regije razvojem visokotehnoloških tvrtki i privlačenjem visokotehnoloških ulaganja. Razvojem poduzetničko poslovne infrastrukture stvaraju se uvjeti za intenzivni razvoj postojećih i osnivanje novih tvrtki utemeljenih na znanju i novim tehnologijama, te privlačenjem investicija u sektore visoke tehnologije.

Specifični cilj je stvaranje međunarodno prepoznate vrhunske poslovne i ulagačke destinacije i Inkubatora koji pruža ciljane, visokospecijalizirane usluge poduzećima, istraživačkim i obrazovnim institucijama u području razvoja i primjene novih tehnologija, znanja i inovacija u ciljanim industrijskim sektorima. Navedeno će omogućiti jačanje kapaciteta poduzeća za razvoj inovativnih proizvoda i usluga, potaknuti će unapređenje konkurentnosti poslovnog sektora, te stvaranje i privlačenje inovativnih i tehnološki orijentiranih poduzeća u tehnološki intenzivne sektore, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanje okolišem i resursima.

CILJANE SKUPINE TIN-a

  • Tehnološki orijentirana poduzeća
  • Startup – novoosnovana poduzeća
  • Poduzetničko potporne institucije
  • Kreativno-digitalno orijentirana poduzeća
  • Ostali poslovni korisnici uredskog prostora

Svrha projekta TEHNOLOŠKI INKUBATOR NOVA GRADIŠKA je razvoj visoko kvalitetne poduzetničko poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija temeljenih na inovacijama, znanju i naprednim tehnologijama, koje omogućava stvaranje visoko kvalitetnih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanje okolišem i resursima.

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Ukupna vrijednost projekta: 29.211.218,00 HRK (bez PDV-a)

Bespovratna sredstva: 19.945.084,25  HRK

Nositelj projekta: Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

Partneri na projektu su Centar za razvoj Brodsko-posavske županije i Grad Nova Gradiška.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
27/04/2020

Brodsko-posavska županija u samom vrhu u povlačenju sredstava za energetsku obnovu

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada namijenjeno je 311 milijuna eura. Od toga je 211 milijuna eura namijenjeno za javne zgrade, a 100 milijuna eura za stambene ili zgrade ili obiteljske kuće.

Korona kriza stavila je u prvi plan sačuvanje zdravlja te pomoć gospodarstvu. Mnogi su priskočili mjerama štednje, a neki su župani pak uvjereni da osim štednje, više može pomoći nastavak investicija. Oni financirani iz EU fondova ne bi trebali biti upitni, pa će se tako nastaviti i projekti energetskih obnova. U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija...

Korona kriza stavila je u prvi plan sačuvanje zdravlja te pomoć gospodarstvu. Mnogi su priskočili mjerama štednje, a neki su župani pak uvjereni da osim štednje, više može pomoći nastavak investicija. Oni financirani iz EU fondova ne bi trebali biti upitni, pa će se tako nastaviti i projekti energetskih obnova. U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada namijenjeno je 311 milijuna eura. Od toga je 211 milijuna eura namijenjeno za javne zgrade, a 100 milijuna eura za stambene ili zgrade ili obiteljske kuće.

Za proljeće je bio najavljen natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada i obiteljskih kuća, za čiju je obnovu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo dodatna sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku obnovu. Taj natječaj je trenutačno odgođen, ali se energetska obnova javnih zgrada odvija po planu.

Gleda li se broj provedenih projekata energetske obnove javnih zgrada po županijama, s njih ukupno 98, predvodi Osječko-baranjska županija, a slijede Bjelovarsko-bilogorska sa 72 projekta, Brodsko-posavska sa 66, Požeško-slavonska sa 53 projekta te Varaždinska i Primorsko goranska županija sa 52 projekta. Pokazuju to podaci Ministarstva graditeljstva objavljeni krajem prošle godine u njihovoj izdanoj brošuri.

U ožujku je u Brodsko-posavskoj županiji završena energetska obnova osnovnih škola Mate Lovraka u Novoj Gradiški vrijedna 3,4 milijuna kuna i Ante Starčevića u Rešetarima vrijedna 3,4 milijuna kuna. Zatim i energetske obnove osnovnih škola u Bebrini, Okučanima, Starom Petrovu Selu, Sibinju, Velikoj Kopanici i Oprisavcima, a ugovoreni su radovi na obnovi Elektrotehničke i ekonomske škole u Novoj Gradiški, Tehničke škole u Slavonskom Brodu...

Nedavno je odobreno 15 milijuna kuna  za četiri projekta Brodsko-posavske županije, a riječ je o energetskim obnovama zgrada Opće bolnice Nova Gradiška (7,5 milijuna kuna), poliklinike (5,1 milijun kuna) i kirurgije (396 tisuća kuna) Opće bolnice u Slavonskom Brodu te spomenute Tehničke škole (2 milijuna kuna).

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, energetska obnova javnih zgrada

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada namijenjeno je 311 milijuna eura. Od toga je 211 milijuna eura namijenjeno za javne zgrade, a 100 milijuna eura za stambene ili zgrade ili obiteljske kuće. Od 2015. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uspješno je provelo četiri poziva za energetsku obnovu javnih zgrada i jedan za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Ukupna vrijednost svih ugovorenih projekata energetske obnove veća je od 5 milijardi kuna dok je iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano 400 milijuna kuna za 321 ugovor za odgojno-obrazovne institucije, 554 milijuna kuna za 584 ugovora za višestambene zgrade te 1,14 milijardi kuna za 550 ugovora za javne zgrade. 

Više je od 1 400 obnovljenih škola, bolnica, vrtića i stambenih zgrada, pa je tako oko 70 000 mališana i učenika u energetski obnovljenim školama i vrtićima.

Zgrade javnog sektora, čija je prosječna starost 52 godine, nakon energetske obnove prosječno ostvaruju 65% godišnje uštede energije.

Gledajući vrijednost projekata, najveća je u Zagrebu – 347,9 milijuna, a slijede Varaždinska županija u kojoj je vrijednost projekata energetske obnove 319,7 milijuna kuna, Osječko-baranjska županija – 290,3 milijuna, Brodsko-posavska 256 milijuna kuna, Primorsko-goranska 213,3 milijuna kuna i Bjelovarsko-bilogorska sa 207,4 milijuna kuna kolika je vrijednost energetske obnove javnih zgrada. Ukupno je riječ o 799 projekata energetske obnove javnih zgrada vrijednosti gotovo 3,2 milijarde kuna, od čega su bespovratna sredstva oko 1,5 milijardi kuna.

Prema broju obnovljenih škola predvodi Bjelovarsko-bilogorska županija – 56, Osječko-baranjska županija – 55, Sisačko-moslavačka – 29, Primorsko-goranska – 27 i Požeško-slavonska županija – 26 škola.

Najviše je pak vrtića energetski obnovljeno ili se obnavlja u Primorsko-goranskoj županiji – 15, devet u Vukovarsko-srijemskoj te po sedam u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Ukupno je riječ o 391 školi i 94 vrtića.

Primorsko-goranska županija je i vodeća po broju energetski obnovljenih stambenih zgrada, više ih je od 100, pokazuju podaci Ministarstva graditeljstva. Slijedi Istarska županija i Zagreb s između 50 i 100 projekata, a u istom rangu su Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko posavska i Splitsko-dalmatinska županija, s između 21 i 50 projekata.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
27/04/2020

Stupio na snagu paket EU mjera pomoći za ublažavanje posljedica COVID-19 pandemije u sektoru ribarstva i akvakulture

Nova Uredba rezultat je ministarske videokonferencije koju je organizirala Hrvatska kao trenutno predsjedajuća Vijećem Europske unije.

U subotu, 25. travnja 2020. godine na snagu je stupila Uredba (EU) 2020/560 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 508/2014 i (EU) br. 1379/2013 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje učinaka izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture kojom se mijenjaju Uredba o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) i Uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (ZOT).

Nova Uredba rezultat je ministarske videokonferencije koju je organizirala Hrvatska kao trenutno predsjedajuća Vijećem Europske unije. Videokonferencija koju je vodila ministrica Marija Vučković održana je 25. ožujka 2020. godine s ciljem identificiranja stanja kao i mogućih odgovora na izazove u sektoru poljoprivrede i ribarstva uzrokovane pandemijom COVID-19. Podsjećamo da su na konferenciji sudjelovali EU ministri nadležni za poljoprivredu i ribarstvo kao i dva nadležna Povjerenika Europske komisije, Janusz Wojciechowski za poljoprivredu te Virginijus Sinkevičius za ribarstvo.

Među novim mjerama ističemo:

  • dodatnu fleksibilnost u raspodjeli proračunskih sredstava među određenim prioritetima i mjerama u operativnom programu;
  • potporu za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti, koja uzima u obzir i nova plovila, uz najveću stopu sufinanciranja od 75% prihvatljivih javnih rashoda;
  • mogućnost dodjele radnog kapitala i kompenzacija za smanjenje proizvodnje ili prodaje i dodatnih troškova skladištenja i prerade za uzgajivače,
  • ponovno uvođenje potpore za organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača za skladištenje proizvodâ ribarstva i akvakulture.
  • Rashodi za operacije koje budu primale potporu na temelju tih novih mjera bit će prihvatljivi od 1. veljače 2020.

„Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s dionicima sektora ribarstva i akvakulture identificiralo je mjere koja bi najbolje i najbrže pomogle nasemu ribarskom sektoru i za to smo se, među ostalim i zalagali. Europski kolege ministri nadležni za ribarstvo bili su složni u mjerama koje treba poduzeti kako bi se pomoglo sektoru, a te su mjere od danas i na snazi. Suradnja Komisije, Parlamenta i Vijeća, odnosno nas kao predsjedavajućih u ovih je mjesec dana bila iznimno intenzivna, no rezultat je čak i povoljniji od najboljeg scenarija u našoj kalkulaciji. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom procesu i u otežanim uvjetima rada u samo mjesec dana uspjeli odraditi ovaj lavovski posao. Paralelno se radi i na mjerama za pomoć ublažavanja posljedica pandemije za sektor poljoprivrede. Komisija je u nekoliko navrata izašla s prijedlozima rješenja koji su posljedica zajedničke inicijative na razini Vijeća ministara i uskoro ćemo imati novu ministarsku videokonferenciju upravo na tu temu. Pozdravljam napore Komisije, no svakako treba evaluirati potencijali učinak tih mjera i vidjeti jesu li one dovoljne u ovoj situaciji ili treba tražiti neke nove“ – izjavila je ministrica Marija Vučković.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200