Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
14/12/2018 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Produžen rok za podnošenje zahtjeva za potporu za tip operacije 8.5.2.

Ovom se izmjenom produžuje rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu do 21. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je jučer, 13. prosinca 2018. godine drugu izmjenu Natječaja za tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Ovom se izmjenom produžuje rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu do 21. prosinca 2018. godine do 12:00...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je jučer, 13. prosinca 2018. godine drugu izmjenu Natječaja za tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Ovom se izmjenom produžuje rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu do 21. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.  Više informacija o izmjeni i natječaju možete pogledati ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
12/12/2018 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Povećanje raspoloživih sredstava za sufinanciranje projekata iz Sektora dječjih vrtića u okviru operacije 7.4.1.

Za projekte u Sektoru dječjih vrtića zaprimljeno je 159 zahtjeva za potporu s ukupnim iznosom tražene potpore od 862.147.808,53 kuna.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 11. prosinca 2018. godine, drugu izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 11. prosinca 2018. godine, drugu izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovom je izmjenom povećan ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore s 1.000.000.000, 00 kuna na ukupno 1.362.147.808,53 kuna, a svrha je povećanje raspoloživih sredstava u Natječaju za projekte iz Sektora dječjih vrtića s 500.000.000,00 na 862.147.808,53 kuna, kako bi se osiguralo dovoljno sredstava za sve korisnike koji su se prijavili u Sektoru dječjih vrtića. Naime, za projekte u Sektoru dječjih vrtića zaprimljeno je 159 zahtjeva za potporu s ukupnim iznosom tražene potpore od 862.147.808,53 kuna.  Više informacija o izmjeni i natječaju možete pronaći ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
06/12/2018

Revitalizacija prostora u javnom vlasništvu

Ukupna alokacija poziva jest 70.000.000,00 HRK, najviši iznos bespovratnih sredstava jest 2.000.000,00 HRK, a najniži 700.000,00 HRK. Krajnji rok prijave jest 31. prosinca 2019. godine.

Ured za udruge Vlade RH (UZUVRH) je 4. prosinca 2018. godine objavio poziv “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”.

Svrha poziva jest povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta...

Ured za udruge Vlade RH (UZUVRH) je 4. prosinca 2018. godine objavio poziv “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”.

Svrha poziva jest povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici. Specifični ciljevi poziva su unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora, povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju, te unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, zaklade, umjetničke organizacije ili pravne osobe vjerske zajednice. Prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu s barem jednom jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice (djelujući kao društveni centri u zajednici) u prostorima u javnom vlasništvu, temeljenih na potrebama građana, koji uključuju osnaživanje i osposobljavanje organizatora zajednice (uključujući zapošljavanje organizatora zajednice), osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini, prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih projektnih aktivnosti.

Ukupna alokacija poziva jest 70.000.000,00 HRK, najviši iznos bespovratnih sredstava jest 2.000.000,00 HRK, a najniži 700.000,00 HRK. Krajnji rok prijave jest 31. prosinca 2019. godine.

Više o pozivu možete pronaći u našoj bazi poziva, na ovoj poveznici.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
28/11/2018 Poduzetništvo

Brodska Posavina u projektu “Novi potencijal - veća konkurentnost” vrijednom 19.933.250,00 kuna.

U tijeku je isporuka preostale opreme i strojeva, te edukacija zaposlenika za rad na novoj opremi.

Projekt “Novi potencijal - veća konkurentnost” ukupno je vrijedan 19.933.250,00 kuna
Bespovratna sredstva koja dodjeljuje Europska unija iznose 5.651.720,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2018. do 1. prosinca 2018. godine

Brodska Posavina d.d. tvrtka je s višedesetljetnom tradicijom i mnogobrojnim uspješno odrađenim...

Projekt “Novi potencijal - veća konkurentnost” ukupno je vrijedan 19.933.250,00 kuna
Bespovratna sredstva koja dodjeljuje Europska unija iznose 5.651.720,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2018. do 1. prosinca 2018. godine

Brodska Posavina d.d. tvrtka je s višedesetljetnom tradicijom i mnogobrojnim uspješno odrađenim projektima na polju vodnogospodarske djelatnosti. Trenutačno tvrtka ima više od 150 zaposlenika koji prema stručno-kvalifikacijskoj strukturi odgovaraju potrebama i poslovima tehničke prirode (područja graditeljstva, geodezije, kemije, strojarstva, ekonomije) prijeko potrebne za funkcioniranje gradilišta, projektiranja, rješavanja kompletne problematike s investitorima.
- U proteklim godinama rada Brodska Posavina d.d. okupila je skupinu stručnjaka i radnika koji danas mogu kvalitetno sudjelovati u razvoju i kreiranju, razradi i izvođenju poslova iz domene  vodnogospodarske djelatnosti, koje je plod dugogodišnjeg iskustva i kontinuiranog obavljanja specifičnih poslova - ističe direktor tvrtke Ivan Ćosić, mag. ing. aedif. Sa željom povećanja tržišne
konkurentnosti i produktivnosti tvrtke u području projektiranja, gradnje i održavanja vodnih građevina, u Brodskoj Posavini su osmislili i, uz po-moć Centra za razvoj Brodskoposavske županije, uspješno prijavili projekt “Novi potencijal - veća konkurentnost” koji je odobren za sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je ukupno vrijedan 19.933.250,00 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 15.946.600,00 kuna, a bespovratna sredstva iznose 5.651.720,00 kuna.
- Projektom je predviđeno jačanje kapaciteta i tehnološke spremnosti strojnog parka za gradnju i održavanje vodnih građevina, usavršavanje zaposlenika za učinkovito korištenje novih radnih strojeva, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanje projektom i administracija. Projekt obuhvaća jačanje kapaciteta i tehnološke spremnosti strojnog parka, odnosno, nabavu radnih strojeva i opreme za gradnju i održavanje vodnih građevina te uvođenje novih strojeva uz reorganizaciju radnih aktivnosti. Radi učinkovitog korištenja novih radnih strojeva i opreme, zaposlenici tvrtke Brodska Posavina d.d. tijekom provedbe pohađaju edukacije za rad na novim radnim strojevima te za njihovo redovno održavanje, što će polaziti djelatnici mehaničarske radionice. Planiramo da će sve te aktivnosti rezultirati povećanim kapacitetima i razvojnim potencijalom, kao i unaprijeđenim kompetencijama za učinkovito korištenje novih radnih strojeva, dok će aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekt biti predstavljen javnosti - kaže Ivan Ćosić.

Noviteti u strojnom parku i usavršavanje zaposlenika 
Kako najavljuju u Brodskoj Posavini d.d., jačanjem kapaciteta i tehnološke spremnosti strojnog parka za gradnju i održavanje vodnih građevina te ulaganjem u usavršavanje zaposlenika za učinkovito korištenje povećat će se prihodi te će se otvoriti 15 novih radnih mjesta. Svi nabavljeni radni strojevi i oprema koristit će se tijekom i nakon završetka projekta. Mjere koje će biti primijenjene tijekom provedbe i po završetku projekta putem kojih će se osigurati održivost su:
- Povećanje učinkovitosti kroz nabavu novih radnih strojeva i opreme s boljim specifikacijama, što  će rezultirati znatnim unaprjeđenjima te smanjenjem zastoja i praznih hodova u radnim procesima. Učinkovitost će biti povećana, a tvrtka Brodska Posavina d.d. će biti u mogućnosti dogovoriti zahtjevnije poslove za kojima postoji potreba na tržištu. Sve to znatno će unaprijediti poslovanje, a rezultati povećanja učinkovitosti će se očitovati nakon provedbe projekta.
- Povećanjem kompetencija zaposlenika (znanja i vještina) pohađanjem edukacija za rad s novim radnim strojevima uvelike će biti unaprijeđen njihov rad te povećana radna učinkovitost. Navedeni učinci bit će vidljivi tijekom i po završetku projekta.
- Usavršavanje za održavanje radnih strojeva i opreme. Edukacijama za redovno održavanje novih radnih strojeva osigurat će se maksimalna funkcionalnost svih novonabavljenih radnih strojeva i opreme tijekom provedbe projekta, a novostečena znanja omogućit će primjereno održavanje sve nabavljene opreme kako bi se troškovi vanjskog održavanja sveli na minimalnu razinu. 
- Članovi projektnog tima, koji su aktivno radili na provedbi projekta (uz vanjske suradnike iz CTR-a, upravljanje projektom i provedbu postupaka javne nabave) su dugogodišnji zaposlenici tvrtke Brodska Posavina d.d., koji svojim radom kontinuirano doprinose poduzeću te posjeduju određena znanja u provedbi EU projekata. Sudjelovanjem zaposlenika u provedbi ovoga projekta stekla su se nova iskustva i znanja koja će se moći primjenjivati u daljnjim aktivnostima poduzeća te time doprinijeti daljnjem unaprjeđenju i razvoju poslovanja. 
U Brodskoj Posavini d.d. naglašavaju kako im je veliku potporu u pripremi i provedbi projekta pružio Centar za razvoj Brodsko-posavske županije.
- CTR je sudjelovao u izradi projektne prijave za taj projekt i prijava je poslana potkraj 2016. godine. Postupak vrednovanja trajao je gotovo godinu dana, što je i uobičajeno za natječaje financirane iz EFRR. Tvrtka Brodska Posavina d.d. već je imala iskustvo u provedbi projekata Europske unije i upoznati su s provedbom projekata po EU metodologiji, te provedbom postupaka javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi tzv. NOJN-ovi. Aktivnosti navedene u projektu nisu se značajno promijenile od planiranog, te su se do sada odvijale u skladu s projektnim prijedlogom. Želimo naglasiti da je potrebno dugoročno strategijski planirati razvoj poslovanja, kako bi se objavom natječaja projektne prijave izradile sukladno planiranim investicijama same tvrtke a ne obratno, planirati projekt radi natječaja koji su objavljeni, njihove  prihvatljivosti troškova i intenziteta potpore. Tek ovakvim načinom planiranja poslovanja rezultati i pokazatelji provedenog projekta bit će sukladni onima planiranima u projektnoj prijavi. Uistinu nam je drago da smo dio ovog vrijednog projekta koji uskoro završava i koji će omogućiti modernizaciju strojnog parka tvrtke Brodska Posavina, dodatno zapošljavanje djelatnika te povećanje tržišne konkurentnosti - istaknula je voditeljica odjela za MSP  u CTR-u, Dubravka Mirković (voditeljica projekta).
U tijeku je isporuka preostale opreme i strojeva, te edukacija zaposlenika za rad na novoj opremi. 

Projekt “Novi potencijal - veća konkurentnost” ukupno je vrijedan 19.933.250,00 kuna. Bespovratna sredstva koja dodjeljuje Europska unija iznose 5.651.720,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2018. do 1. prosinca 2018. godine

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
21/11/2018 Poduzetništvo

Info dan HBOR-a u Županijskoj komori Slavonski Brod

Tom prilikom voditelj Područnog ureda HBOR-a za Slavoniju i Baranju Boris Čagalj održat će individualne razgovore s poduzetnicima zainteresiranima za korištenje HBOR-ovih programa.

S ciljem što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR),  u utorak , 27. studenoga , od 9,00 do 15 sati, u ŽK Slavonski Brod, Matije Mesića 9, Slavonski Brod, održat će se 41. Info-dan HBOR-a.
Tom prilikom voditelj Područnog ureda HBOR-a za Slavoniju i Baranju Boris Čagalj održat će individualne...

S ciljem što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR),  u utorak , 27. studenoga , od 9,00 do 15 sati, u ŽK Slavonski Brod, Matije Mesića 9, Slavonski Brod, održat će se 41. Info-dan HBOR-a.
Tom prilikom voditelj Područnog ureda HBOR-a za Slavoniju i Baranju Boris Čagalj održat će individualne razgovore s poduzetnicima zainteresiranima za korištenje HBOR-ovih programa.
Kako individualni razgovori zahtijevaju definiranje termina razgovora za svakog sudionika, zbog ograničenog trajanja Info-dana molimo zainteresirane da se za poslovne razgovore što prije prijave putem online prijavnice https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-slavonski-brod/41-info-dan-hbor-a-u-zk-slavonski-brod-najava  ili elektroničke adrese  mbalen@hgk.hr  ili  na broj telefona: 035/ 448 583, kako bi dobili točan termin.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
20/11/2018

Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016.-2017.

Čestitamo pobjednicima, ali i svim ostalim uspješnim projektima koji su sudjelovali u ovogodišnjem Izboru.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u razdoblju od lipnja do rujna 2018. godine putem otvorenog glasovanja na internetskoj stranici

https://strukturnifondovi.hr/izbor-za-najuspjesniji-lokalni-eu-projekt-2016-2017/glasovanje/

...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u razdoblju od lipnja do rujna 2018. godine putem otvorenog glasovanja na internetskoj stranici

https://strukturnifondovi.hr/izbor-za-najuspjesniji-lokalni-eu-projekt-2016-2017/glasovanje/

provodilo „Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016.-2017.“. 
Svrha održavanja ovoga izbora je dodatna promocija uspješnih projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te ujedno informiranje cjelokupne javnosti o mogućnostima korištenja financijskih sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj. 

Provedeni projekti odnose se na brojna područja: poduzetništvo i razvoj poslovne infrastrukture, istraživanje i inovacije, zaštitu okoliša, socijalnu uključenost i zapošljavanje te poljoprivredu i zastupljeni su na području cijele Hrvatske, od Srijema i Slavonije preko Zagreba i Like do Istre i Dalmacije. Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u Hrvatskoj se održava već nekoliko godina zaredom te, osim u svrhu prezentacije i promocije projekata financiranih EU sredstvima, nominirani projekti ujedno služe kao vrijedni primjeri uspješno provedenih projekata čime se ukazuje na doprinos i značaj koji projekti sufinancirani sredstvima Europske unije imaju za poboljšanje životnih uvjeta lokalne zajednice, krajnjih korisnika te svih hrvatskih građana, odnosno cjelokupnog gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

Projekti koji su u ovogodišnje tri kategorije dobili najviše glasova i time ponijeli titulu najuspješnijeg lokalnog EU projekta u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016.-2017. su:

KATEGORIJA: INVESTICIJSKI I INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
PODRUČJA ULAGANJA:  promet, energetika, zaštita okoliša, informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj poduzetništva i istraživačkih djelatnosti, razvoj novih radnih mjesta u Europi, ulaganja u ruralna područja.
Dobitnik nagrade „Najuspješniji lokalni EU projekt u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016.-2017.“: Panonski drvni centar kompetencija
Više informacija o projektu dostupno je na poveznici https://strukturnifondovi.hr/projekti/panonski-drvni-centar-kompetencija/ 

KATEGORIJA: DRUŠTVENI PROJEKTI
PODRUČJA ULAGANJA: poticanje poduzetništva, pružanje pomoći u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane Europske unije prilikom zapošljavanja, pri čemu se temeljna ulaganja odnose na ulaganja u ljudske resurse
Dobitnik nagrade „Najuspješniji lokalni EU projekt u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016.-2017.“: Socijalna košarica
Više informacija o projektu dostupno je na poveznici https://strukturnifondovi.hr/projekti/socijalna-kosarica/

KATEGORIJA: MEĐUNARODNI PROJEKTI
PODRUČJA ULAGANJA: zajednički izazovi europskih zemalja koji su identificirani u pograničnim regijama, poput loše dostupnosti, neodgovarajućeg poslovnog okruženja i suradnje između obrazovnih institucija, uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg i ravnomjernog razvoja Europe
Dobitnik nagrade „Najuspješniji lokalni EU projekt u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016.-2017.“: HIKING EUROPE – Otkrivanje ruralne Europe kroz pješačke staze
Više informacija o projektu dostupno je na poveznici https://strukturnifondovi.hr/projekti/hiking-europe-otkrivanje-ruralne-europe-kroz-pjesacke-staze/

Čestitamo pobjednicima, ali i svim ostalim uspješnim projektima koji su sudjelovali u ovogodišnjem Izboru.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200