Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
17/03/2020

Rasprava o Izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020

Rok za dostavu komentara je 20. ožujka 2020. godine.

Na portalu e-savjetovanje, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. dostupan je za javnu raspravu.

Svrha izmjene i dopune navedenog Pravilnika je pretočiti niz odredaba Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj u jedan članak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi mjera...

Na portalu e-savjetovanje, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. dostupan je za javnu raspravu.

Svrha izmjene i dopune navedenog Pravilnika je pretočiti niz odredaba Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj u jedan članak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te razjašnjavanje dijelova za koje je propisima i praksom utvrđeno da je izmjena nužna. Rok za dostavu komentara je 20. ožujka 2020. godine.

Izvor: ruralnirazvoj.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/03/2020

Otvoren novi natječaj u području “Sigurna, čista i učinkovita energija”

Sadrži deset tema iz pet područja s rokom za prijavu do 10. rujna 2020. godine.

Na temelju Radnog programa za razdoblje 2018.-2020. područja „Sigurna, čista i učinkovita energija“, otvoren je novi poziv za prijavu projektnih prijedloga koji sadrži deset tema iz pet područja s rokom za prijavu do 10. rujna 2020. godine.

Građevinarstvo i energetika

 • Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector...

Na temelju Radnog programa za razdoblje 2018.-2020. područja „Sigurna, čista i učinkovita energija“, otvoren je novi poziv za prijavu projektnih prijedloga koji sadrži deset tema iz pet područja s rokom za prijavu do 10. rujna 2020. godine.

Građevinarstvo i energetika

 • Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector (B4E-2)
 • Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment (B4E-3)
 • Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification (B4E-4)

Inivativne finacije

 • Financing for energy efficiency investments – Smart Finance for Smart Buildings (B4E-11)
 • National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative (B4E-12)
 • Aggregation – Project Development Assistance (B4E-13)

Potrošaći i usluge

 • Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side (B4E-14)
 • The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions (EC-1)
 • Mitigating household energy poverty (EC-2)

Potpore politikama i javnim tijelima

 • Supporting public authorities in driving the energy transition (EC-5)

Izvor : www.obzor2020.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/03/2020

Obavijest o radu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije

Pozivaju se sve stranke i korisnici da svu komunikaciju prema CTR-u obavljaju isključivo putem telefona ili elektroničke pošte.

S obzirom na aktualnu situaciju epidemije korona virusa COVID – 19, te preporučene mjere zaštite u prevenciji širenja zaraze, CTR od 18. ožujka 2020. godine privremeno ograničava rad sa strankama. 
Pozivaju se sve stranke i korisnici da svu komunikaciju prema CTR-u obavljaju isključivo putem telefona ili elektroničke pošte. Predviđene projektne...

S obzirom na aktualnu situaciju epidemije korona virusa COVID – 19, te preporučene mjere zaštite u prevenciji širenja zaraze, CTR od 18. ožujka 2020. godine privremeno ograničava rad sa strankama. 
Pozivaju se sve stranke i korisnici da svu komunikaciju prema CTR-u obavljaju isključivo putem telefona ili elektroničke pošte. Predviđene projektne aktivnosti na kojima sudjeluje veći broj sudionika odgađaju se do daljnjega.

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/03/2020

Izmjenjen je indikativan godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz OPKK 2014.-2020. za 2020. godinu

Ministarstvo za regionalni razvoj i europske fondove objavio je 13. ožujka 2020. godine izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu.

Ministarstvo za regionalni razvoj i europske fondove objavio je 13. ožujka 2020. godine izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu. U nastavku je pregled svih poziva koji su najavljeni za 2020. godinu.

Naziv Poziva: Izgradnja mreža sljedeće...

Ministarstvo za regionalni razvoj i europske fondove objavio je 13. ožujka 2020. godine izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu. U nastavku je pregled svih poziva koji su najavljeni za 2020. godinu.

Naziv Poziva: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima – Faza II

Cilj: povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom sljedeće generacije (NGN) do 2023. godine.

Indikativni iznos: 185 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 24. 04. 2020.

Naziv Poziva: 3d1.4.1 Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Indikativni iznos: 15 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 01. 06. 2020.

Naziv Poziva: 4c2.3 Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Indikativni iznos: 152 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 30. 03. 2020.

Naziv Poziva: 4c1.5 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Cilj: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Indikativni iznos: 304 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 01. 10. 2020.

Naziv Poziva: 6i1 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Cilj: doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Indikativni iznos: 150 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 16. 03. 2020.

Naziv Poziva: Poziv za sufinanciranje nabave električnih autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Cilj: nabava novih električnih autobusa koji će doprinjeti razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Indikativni iznos: 112 500 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 29. 05. 2020.

Naziv Poziva: Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Cilj: nabava novih autobusa kojim će se zamijeniti zastarjeli vozni park, odnosno kojima će se osigurati odgovarajuća razina usluge javnog prijevoza na središnjim linijama koje su predmet ugovora o javnim uslugama sklopljenim između tijela javne vlasti i prijevoznika.

Indikativni iznos: 264 705 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 30.4.2020.

Izvor: razvoj.gov.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/03/2020 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera PRR

ortal e-savjetovanja pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “Word” formatu, a komentari se mogu dostaviti zaključno s 20. ožujkom 2020. godine.

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha izmjene i dopune navedenog Pravilnika je pretočiti niz odredaba Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj u jedan članak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi mjera...

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha izmjene i dopune navedenog Pravilnika je pretočiti niz odredaba Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj u jedan članak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te razjašnjavanje dijelova za koje je propisima i praksom utvrđeno da je izmjena nužna.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.

Pozivamo sve zainteresirane dionike da nam dostave konstruktivne komentare odnosno prijedloge, koji će doprinijeti izradi konačne verzije Pravilnika.

Portal e-savjetovanja pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “Word” formatu, a komentari se mogu dostaviti zaključno s 20. ožujkom 2020. godine.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/03/2020

Izmjene Natječaja za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 13. ožujka 2020. prvu izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, provedba tipa operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije, kojom se rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžuje do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati. Izmjene...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 13. ožujka 2020. prvu izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, provedba tipa operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije, kojom se rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžuje do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati. Izmjene možete pogledati ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200