Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
14/03/2017 Poljoprivreda i ruralni razvoj

U organizaciji CTR – RA BPŽ održana prezentacija mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja

U organizaciji CTR – Razvojne agencije, dana 13.03.2017., održana je prezentacija Natječaja iz Programa ruralnog razvoja, podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ .

U organizaciji CTR – Razvojne agencije, dana 13.03.2017., održana je prezentacija Natječaja iz Programa ruralnog razvoja, podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ .

Predstavljanje natječaja organizirano je u sklopu provedbe projekta „Jačanjem kapaciteta Brodsko-posavske županije do učinkovitijeg korištenja ESI fondova“ kojeg, kao regionalni koordinator za područje Brodsko-posavske županije, provodi CTR. Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a tijekom 30 mjeseci njegove provedbe osigurat će se pomoć javnopravnim tijelima (školama, općinama, gradovima, komunalnim poduzećima i dr.) u pripremi i provedbi EU projekata, kroz savjetodavne usluge, specijalizirane edukacije i informiranje. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.973,48 kuna, a dodijeljena bespovratna EU sredstva iznose 1.274.964,70 kuna. Osim organiziranja edukacija potencijalnih prijavitelja za pripremu i provedbu projekata, projektom je planirano, kroz tematske info dane i okrugle stolove, kontinuirano informiranje potencijalnih korisnika i šire javnosti o objavljenim natječajima i mogućnostima koje su na raspolaganju. U tu svrhu organizirano je i predstavljanje aktualnog natječaja iz Programa ruralog razvoja, s ciljem pobližeg upozavanja potencijalnih prijavitelja s uvjetima natječaja, kako bi se pripremio što veći broj kvalitetnih projektnih prijedloga.

Prezentaciji su nazočili predstavnici JLS-a kojima je mjera i namijenjena te LAG-ovi s područja Brodsko-posavske županije koji uz Razvojne agencije pomažu u pripreme projektnih prijedloga.

Namjera CTR-a u organizaciji ovog događaja odnosila se na to da predstavnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede približe prijaviteljima uvjete samog Natječaja te da se potencijalnim korisnicima odgovori na pitanja koja su izravno vezani za njihove projektne prijedloge.

Važno je naglasiti da sredstva javne potpore za ovaj natječaj iznose  50 milijuna Eura u kunskoj protuvrijednosti koji su na raspolaganju Jedinicama lokalne samouprave, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jls-a, javnim ustanovama neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jls i dr. 

   

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
13/03/2017

Objavljeno Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu

Pravilima se...

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu

Pravilima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte organizacija civilnoga društva, ugovorene u okviru programa Europske unije. Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom razdjelu Ureda za udruge.

Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 23. ožujka 2017., a svi zainteresirani mogu slati svoje primjedbe i komentare putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju. Po završetku javnog savjetovanja Ured za udruge će objaviti sve zaprimljene primjedbe i komentare kao i izvještaj o rezultatima savjetovanja.

Objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu očekuje se početkom travnja 2017. godine. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
10/03/2017

Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u RH u radoblju 2015.-2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je pokrenulo on-line izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u RH u razdoblju 2015.-2016. Svrha izbora je zapravo prezentacija i promocija uspješnih projekata, ali i mogućnosti koje se nude putem financiranja iz fondova Europske unije. Projekti za koje je moguće dati svoj glas su...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je pokrenulo on-line izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u RH u razdoblju 2015.-2016. Svrha izbora je zapravo prezentacija i promocija uspješnih projekata, ali i mogućnosti koje se nude putem financiranja iz fondova Europske unije. Projekti za koje je moguće dati svoj glas su odabrani od strane regionalnih razvojnih agencija i pokrivaju područja od poduzetništva, istraživanja i inovacija, okoliša, socijalne uključenosti do zapošljavanja i poljoprivrede. Glasovanje je otvoreno do 21. ožujka 2017. godine.

Više na linku ispod.

http://www.strukturnifondovi.hr/izbor-za-najuspjesniji-lokalni-eu-projekt-2015-2016

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
23/02/2017

Nacrt Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom 2017. - 2019.

Izvor: www.savjetovanja.gov.hr

Poziva se javnost, sve zainteresirane strane te pravne i fizičke osobe da se upoznaju s prioritetnim područjima razvoja, razvojnim mjerama i ciljevima razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2017.-2020.

Savjetovanje možete pronaći na poveznici:

Pročitaj više
16/02/2017

Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Izvor: www.razvoj.gov.hr

Nakon provedene javne rasprave koja je bila otvorena od 04. kolovoza do 04. rujna 2016. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt konačnog prijedloga 

Nakon provedene javne rasprave koja je bila otvorena od 04. kolovoza do 04. rujna 2016. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. 
 

Izrađen je i Nacrt konačnog prijedloga Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. kao zaseban provedbeni dokument. Akcijski plan služi operacionalizaciji Strategije, odnosno, omogućava njezinu provedbu daljnjom razradom Strategijom utvrđenih mjera regionalnoga razvoja navođenjem konkretnih aktivnosti, programa i projekata koji se planiraju provoditi u određenom trogodišnjem razdoblju. Strategija će biti realizirana kroz provedbu niza konkretnih projekata koji će poduprijeti ostvarenje definiranih mjera, prioriteta i ciljeva u predviđenom razdoblju. Akcijski plan će služiti uspješnost provedbe svih predviđenih projekata, a time i mjera, prioriteta i ciljeva. Važno je naglasiti da je njime ostvarena poveznica Strategije i svih očekivanih izvora financiranja njezine provedbe (sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatna partnerstva i dr.) te je uz Akcijski plan pripremljena i tablica Izvori sredstava.

Istovremeno s izradom Strategije proveden je i postupak strateške procjene o utjecaju Strategije na okoliš te je izrađena i Strateška studija sa potrebnim dodacima.

Javno izlaganje oba dokumenta održano je 30. kolovoza 2016. godine.
 

Kako je javna rasprava održana tijekom ljetnih mjeseci, Ministarstvo je uvažilo sve komentare i prijedloge koji su zapremljeni i izvan roka.
 

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/02/2017

Kroz projekt 'Kraći put do zdravlja', Općoj bolnici 'Dr. Josip Benčević' 39.833.422,66 kuna iz EU Fondova

U nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića danas je u Banskim dvorima potpisano 12 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava bolnicama na području Hrvatske u ukupnom iznosu od  574.898.608,13 kuna. Ovaj natječaj financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014­.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj....

U nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića danas je u Banskim dvorima potpisano 12 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava bolnicama na području Hrvatske u ukupnom iznosu od  574.898.608,13 kuna. Ovaj natječaj financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014­.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj. Ispred Opće bolnice „Dr. Josip Benčević" iz Slavonskog Broda ugovor je potpisao ravnatelj Josip Samardžić, dr. med.prim.

Uz pomoć EU sredstava poboljšat će se učinkovitost i pristup dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama i smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom. Projekt obuhvaća nabavku nove opreme i manje sanacije objekata što će uveliko pridonijeti poboljšanju zdravstvene usluge na području županije, a i šire.

CTR – Razvojna agencija BPŽ pružila je tehničku pomoć kod pisanja i prijave projekta, a Općoj bolnici odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 39.833.422,66 kuna. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200