Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
29/10/2019 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Obavijest o održavanju radionice o provedbi projekata financiranih iz mjere 7 – operacije 7.2.1. i 7.4.1.

Za sudjelovanje na radionici nije potrebna prethodna prijava.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju radionicu za korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ i tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,...

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju radionicu za korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ i tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Ciljana skupina za prisustvo na radionici su korisnici s odobrenim/ugovorenim projektima u drugom natječaju za tip operacije 7.4.1., te drugom natječaju za tip operacije 7.2.1.

Sudionici će imati priliku saznati mnoštvo korisnih informacija koje se odnose na dokumentaciju iz postupka javne nabave, nabavu preko Portala ponuda, podnošenje drugog dijela Zahtjeva za potporu (ZP2), promjene u projektu i način prijave promjene, te  podnošenje Zahtjeva za isplatu i Zahtjeva za isplatu predujma.

Radionica će se održati 13. studenog 2019. u Zagrebu, Kino dvorana Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78. Detaljni program možete pogledati u nastavku.

Ujedno napominjemo da za sudjelovanje na radionici nije potrebna prethodna prijava.

Program_radionice_M7_13-11-2019

Foto: Arhiva

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
23/10/2019 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Bespovratna sredstva za pčelare / Novi nacionalni pčelarski program

Tijekom protekle tri godine zamjetan je pad broja pčelara i broja košnica - u 2018. u odnosu na 2015. broj pčelara smanjen je za 41,86%, na njih 7.283, a broj košnica za 34,13% , na 372.002.

Obavještavamo Vas da je 12. rujna 2019.g. usvojen Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

poboljšanje tehničkih uvjeta pčelarenja,  zdravlje i vitalnost pčelinjih zajednica, sigurnost i kvaliteta pčelinjih proizvoda te njihova pozicija na tržištu, primijenjena istraživanja, a kako bi...

Obavještavamo Vas da je 12. rujna 2019.g. usvojen Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

poboljšanje tehničkih uvjeta pčelarenja,  zdravlje i vitalnost pčelinjih zajednica, sigurnost i kvaliteta pčelinjih proizvoda te njihova pozicija na tržištu, primijenjena istraživanja, a kako bi se smanjio negativan trend koji karakterizira smanjenje pčelara i pčelinjih zajednica, smanjenje proizvodnje meda te značajno povećanje uvoza.
Tako npr. prema anketi HPS, ukupna proizvodnja meda u 2018.g. se procjenjuje na 7.440 t što je smanjenje u odnosu na 2017. od cca  9%. S druge strane, 2018.g. (1-10 mj.) uvezeno je 1.709 tona med što predstavlja povećanje od cca 8% u odnosu na 2017.

Tijekom protekle tri godine zamjetan je pad broja pčelara i broja košnica - u 2018. u odnosu na 2015. broj pčelara smanjen je za 41,86%, na njih 7.283, a broj košnica za 34,13% , na 372.002.

Ovim programom osigurano je 14,8 milijuna godišnje odnosno 44,5 milijuna kuna kroz cijelo trogodišnje razdoblje,  a sufinanciran je  50% sredstvima Europske unije.  Pčelarima je na raspolaganju čak 8 mjera:
Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara – mjera kojom se želi omogućiti modernizacija pčelarstva nabavkom opreme te poticanjem edukacije pčelara radi usvajanja specifičnih znanja i vještina, uključivanje mladih i povezivanje pčelara u udruge.
Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze (kao dosad najpopularnija mjera) – kroz ovu mjeru sufinancira se nabava odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda te sustav monitoringa pojavnosti bolesti pčela. Provodit će se edukacija pčelara i promovirati tehnološki postupci u suzbijanju bolesti.
Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja -  mjera kojom se sufinancira kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu košnica kako bi se osiguralo više pčelinjih paša.
Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište – kroz ovu mjeru će se provoditi utvrđivanje kvalitete i botaničkog podrijetla meda, voska i drugih pčelinjih proizvoda.  Kroz nju je pčelarima omogućena povoljnija laboratorijska analiza kvalitete meda prije stavljanja na tržište
Obnavljanje pčelinjeg fonda – mjera se odnosi se na očuvanje i obnavljanje pčelinjeg fonda,  a time se i izravno pomaže očuvanje izvorne pasmine sive pčele te se unapređuju njene karakteristike kako bi se dobila veća produktivnost
Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda- financiraju se primijenjena istraživanja vezana za sljedeća područja: bolesti i štetnici pčela te njihove interakcije, očuvanje bioraznolikosti pčela te utjecaj okoliša na pčelinje zajednice
Praćenje tržišta - sufinancira se prikupljanje podataka o tržištu meda, drugim pčelinjim proizvodima, biološkom materijalu (matice, rojevi, pčelinje zajednice) te pratećoj industriji (oprema i pribor za pčelare) sa svrhom izrade izvješća i analiza  
Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu – kroz ovu mjeru želi se potaknuti pčelare i pčelarske udruge da se uključe u sheme potvrđivanja kvalitete . Sufinanciraju se promotivne aktivnosti, pristup tržištu s naglaskom na informiranje i edukaciju potrošača. 
Prihvatljivi prijavitelji ovisno o pojedinoj mjeri mogu biti sljedeći: 
konvencionalni i ekološki pčelari
udruge pčelara, županijski savez pčelara ili HPS-a
uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela, Evidenciju i ZOT Registar, te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica sukladno uzgojnom programu
znanstveno-istraživačke institucije
 

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
23/10/2019 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Poljoprivrednicima 76,5 milijuna kuna za nove projekte

Ugovori o financiranju odnose se na tipove operacija 4.1.1., 4.1.2. te 4.1.3, odnosno na projekte restrukturiranja, modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te na projekte smanjenja štetnog utjecaja na okoliš i korištenja obnovljivih izvora energije.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković prisustvovala je jučer, 22. listopada 2019. godine potpisivanju 51 ugovora o financiranju u okviru mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH s vrijednošću potpore od 76,5 milijuna kuna, koje je s poljoprivrednicima potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić. 
Ugovori o...

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković prisustvovala je jučer, 22. listopada 2019. godine potpisivanju 51 ugovora o financiranju u okviru mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH s vrijednošću potpore od 76,5 milijuna kuna, koje je s poljoprivrednicima potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić. 
Ugovori o financiranju odnose se na tipove operacija 4.1.1., 4.1.2. te 4.1.3, odnosno na projekte restrukturiranja, modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te na projekte smanjenja štetnog utjecaja na okoliš i korištenja obnovljivih izvora energije.
 
Nakon ukupno 5 natječaja za tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” do sada je odobreno 986 prijava korisnika u ukupnom iznosu odobrene potpore 1,8 milijardi kuna. Danas su potpisana 24 nova ugovora sa ukupnim odobrenim iznosom potpore od 51,9 milijun kuna, što sveukupno čini 1.010 ugovorenih korisnika s odobrenim iznosom potpore od 1,9 milijardi kuna za ovaj tip operacije. Na natječajima za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ do sada je odobreno 412 prijava korisnika u ukupnom iznosu odobrene potpore 613,7 milijuna kuna. Danas je potpisno 7 novih ugovora sa ukupnim odobrenim iznosom potpore od 7 milijuna kuna, što sveukupno čini 419 ugovorenih korisnika s odobrenim iznosom potpore od 620,8 milijuna kuna za ovaj tip operacije.
 
Jučer je potpisano i novih 20 ugovora iz tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ kojoj je cilj povećanje neovisnosti poljoprivrednih gospodarstava o energentima te povećanje konkurentnosti smanjenjem troškova proizvodnje. Od početka provedbe Programa ruralnog razvoja RH za ovaj tip operacije do sada su ugovorena ukupno 94 projekta sa odobrenim iznosom potpore od gotovo 77 milijuna kuna.
 
„Program ruralnog razvoja kreiran je i osmišljen uzimajući u obzir specifične potrebe naših poljoprivrednika, s namjerom usmjeravanja sredstava u unapređivanje poslovanja, a onda i ruralnih krajeva. Krajnji cilj svih nas je rast i razvoj hrvatske poljoprivrede odnosno održivi razvoj ruralnih dijelova Hrvatske. S obzirom na prirodnu uvjetovanost Hrvatske, poljoprivreda mora biti njezina snaga i okosnica gospodarstva, a unapređivanje i modernizacija - od samog pristupa pa do načina proizvodnje - polako, ali sigurno prestaju biti samo mogućnosti i postaju neizostavni segmenti svakog poljoprivrednog gospodarstva, kao i korištenje obnovljivih izvora energije. Prilike za rast i razvoj su raznolike i brojne te sufinancirane bespovratnim EU sredstvima.“ – izjavila je ministrica Marija Vučković u Zagrebu te dodala „S danas potpisanih 20 ugovora o financiranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije imamo ukupno 94 gospodarstva koja će realizacijom projekata smanjiti ulazne troškove svoje proizvodnje i postići viši stupanj neovisnosti o komercijalnim distributerima energenata. Vrsta i dostupnost pojedinog energenta određuje tržišnu cijenu tog energenta, a korištenjem obnovljivih izvora energije poljoprivrednici mogu s većom sigurnošću planirati svoju proizvodnju, troškove i što je najvažnije – uštede. Ova mjera osim smanjenja troškova proizvodnje za poljoprivrednike ima i izrazito pozitivan utjecaj na okoliš. Zato mjerama Programa ruralnog razvoja pokušavamo zaokružiti priču pa osim maksimalnog povećanja kapaciteta proizvodnje i kvalitete proizvoda veliki naglasak stavljamo na očuvanje okoliša i ulaganja u ruralne prostore koja čuvaju okoliš i istovremeno stanovnicima podižu kvalitetu života. Za ovo programsko razdoblje već smo putem natječaja na raspolaganje stavili čak 97% raspoloživih sredstava što je nešto više od 17,5 milijardi kuna, a ugovorili gotovo 13,4 milijarde kuna potpore projekatima, odnosno oko 74% ukupno raspoloživih sredstava. Ovim tempom nastavljamo i dalje.“

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/10/2019

Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja 4. – 8. studenog 2019.

Sudjelovanje na Forumu i svim aktivnostima u okviru Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja se ne naplaćuje

Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja 4. – 8. studenog 2019. tijekom kojeg će biti organizirane radionice, predavanja i savjetovanja u Osijeku, Varaždinu, Čakovcu, Vukovaru, Rijeci, Zagrebu i Splitu. 
Raspored aktivnosti po gradovima, uz opciju on-line prijave, možete vidjeti

Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja 4. – 8. studenog 2019. tijekom kojeg će biti organizirane radionice, predavanja i savjetovanja u Osijeku, Varaždinu, Čakovcu, Vukovaru, Rijeci, Zagrebu i Splitu. 
Raspored aktivnosti po gradovima, uz opciju on-line prijave, možete vidjeti OVDJE. 
Središnji događaj Tjedna je Forum obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja koji će se održati 6. studenog 2019. od 9 do 16 sati u Kongresnoj dvorani Forum (Radnička cesta 50) u Zagrebu. Cilj Foruma je promocija obiteljskih poduzeća u Hrvatskoj, te pružanje korisnih informacija poduzetnicima i svim zainteresiranima za temu izazova razvoja i održivosti obiteljskih poduzeća u Hrvatskoj. Tijekom Foruma, svoja iskustva podijelit će poduzetnici i stručnjaci s dugogodišnjim savjetodavnim iskustvom u ovom kompleksnom procesu. 
 
Partneri i sponzori organizacije Foruma obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja su Europski fond za jugoistočnu Europu, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska udruga poslodavaca, KPMG Hrvatska, Ekonomski fakultet u Osijeku, TRANSEO – European Association for SME Transfer, uz medijsko pokroviteljstvo poslovnog tjednika LIDER.
 
Više informacija o Forumu i Tjednu obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja saznajte na www.biznis-transfer.com
 
U nastavku su linkovi na: PROGRAM Foruma, te PRIJAVNICU na Forum.   
Sudjelovanje na Forumu i svim aktivnostima u okviru Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja se ne naplaćuje

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
11/10/2019

Zaposlenici institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na edukaciji Mind mapping

Šesnaest zaposlenika prošlo je zanimljivu i korisnu edukaciju u sklopu projekta Suradnja za uspjeh 3

U četvrtak 10. listopada, u maloj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je radionica pod nazivom „Mind mapping“, namijenjena prije svega  zaposlenicima institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. Cilj...

U četvrtak 10. listopada, u maloj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je radionica pod nazivom „Mind mapping“, namijenjena prije svega  zaposlenicima institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. Cilj edukacije bio je naučiti polaznike kako izraditi i primijeniti umne mape na strateško planiranje i pripremu projekata.
Jednodnevna edukacija „Mind mapping“ održana je u sklopu projekta pod nazivom „Suradnja za uspjeh 3“, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a pohađalo ju je 16 polaznika.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
11/10/2019

Natječaji - ITU – Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 32.313.007,94 HRK.

Kod poziva: KK.07.4.2.21

Verzija poziva: 1

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 10.10.2019 14:34:44

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 12.11.2019 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava:...

Kod poziva: KK.07.4.2.21

Verzija poziva: 1

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 10.10.2019 14:34:44

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 12.11.2019 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.03.2020 23:59:59

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Cilj Poziva

Cilj poziva je poboljšanje i razvitak infrastrukture za bicikliste UPSB kao alternativne vrste prometa s nultom stopom emisije CO2, čime bi se povećala mobilnost na UPSB.

Svrha Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih prometnica namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš.

Biciklistička infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na urbanom području, smanjenju emisija CO2 te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 32.313.007,94 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu, koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva, iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

najniži iznos 1.000.000,00 HRK
najviši iznos 21.500.000,00 HRK.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova, neovisno o trenutku nastanka.
 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. lipnja 2018. godine, pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 1. lipnja 2023. godine. Razdoblje provedbe projekata u okviru Poziva bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (dio koji je Prilog 1. ovih Uputa).

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su: JLS s područja UPSB, definirane Odlukom o ustrojavanju urbanog područja Slavonski Brod od 30. listopada 2015. godine (MRRFEU, KLASA: 300-01/15-05/1; URBROJ: 538-06-1-2/016-15-4): Grad Slavonski Brod te Općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Podcrkavlje i Sibinj.

Prijavitelji moraju djelovati samostalno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Priprema projektne i druge dokumentacije, te ishođenje potrebnih dozvola (kako bi bila prihvatljiva za financiranje, predmetna aktivnost mora biti izravno povezana uz odgovarajuću aktivnost iz točke 2., odnosno prihvatljiva je samo izrada dokumentacije za konkretnu infrastrukturu koju se planira u okviru projekta graditi/prilagođavati/modernizirati).
Izgradnja nove i poboljšanje postojeće infrastrukture za biciklistički promet poput biciklističkih staza, biciklističko-pješačkih staza, biciklističkih traka uz postojeće ceste (proširenje) mješovitog prometa u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi
Izgradnja prateće infrastrukture, uređaja i instalacija u svrhu poboljšanja sigurnosti u prometu i povećanja broja korisnika biciklističke infrastrukture
Stručni nadzor radova
Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (u skladu s Uputama za informiranje i vidljivost za Korisnike sredstava)
Upravljanje projektom i administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka)
Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. ovih Uputa)
 

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na području urbanog područja Slavonski Brod.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30.03.2020 godine u 23:59 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 12.11.2019. godine u 11:00 sati.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200