Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
30/06/2016

'Winning the Game' - Razmjena mladih

Europski Dom Slavonski Brod organizirao je razmjenu mladih pod naslovom „Winning the Game!“. Sudionici razmjene bili su mladi ljudi iz 9 europskih zemalja – Španjolska, Makedonija, Bugarska, Slovačka, Češka, Poljska, Bosna i Hercegovina, Turska i Hrvatska. Svaka zemlja poslala je tim od 5 sudionika.

Ova razmjena okupila je mlade ljude s ciljem...

Europski Dom Slavonski Brod organizirao je razmjenu mladih pod naslovom „Winning the Game!“. Sudionici razmjene bili su mladi ljudi iz 9 europskih zemalja – Španjolska, Makedonija, Bugarska, Slovačka, Češka, Poljska, Bosna i Hercegovina, Turska i Hrvatska. Svaka zemlja poslala je tim od 5 sudionika.

Ova razmjena okupila je mlade ljude s ciljem upoznavanja s mogućnostima za pronalaženje posla unutar EU, poticanja poduzetničkog načina razmišljanja, stjecanja vještina potrebnih za svakodnevni rad (tzv. „soft skills“), a sve u svrhu njihovog pronalaženja sebe odnosno posla kojim se žele baviti. Paralelno s glavnim ciljevima, mladi su sudjelujući u ovom projektu imali prilike upoznati različite kulture i tradicije ostalih zemalja te na taj način smanjiti predrasude i naučiti raditi u interkulturalnom okruženju.

Posjet CTR-Razvojnoj agenciji BPŽ bio je organiziran u sklopu jednog od projektnih zadataka – jedna od grupa dobila je zadatak na temu „Youth unemployment and EU opportunities“ te su za zadatak imali istražiti stanje nezaposlenih mladih u Slavonskom Brodu i mogućnosti Europske Unije koje im se nude.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
21/06/2016

eSavjetovanja: Nacrt Pravilnika o provedbi mjere 16 „Suradnja“iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 16 „Suradnja“, podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, podmjere 16.2. „Potpora za pilot-projekte te za razvoj novih proizvoda, praksi, postupaka i...

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 16 „Suradnja“, podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, podmjere 16.2. „Potpora za pilot-projekte te za razvoj novih proizvoda, praksi, postupaka i tehnologija“ i podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013) i odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.).

Savjetovanje je otvoreno do: 08.07.2016.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3507

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
20/06/2016

Novo eSavjetovanje na temu: Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. Godine

Opis savjetovanja: „Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, sastavljena od predstavnika nadležnih tijela javne vlasti i predstavnika nevladinih organizacija, izradila je nacrte novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu...

Opis savjetovanja: „Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, sastavljena od predstavnika nadležnih tijela javne vlasti i predstavnika nevladinih organizacija, izradila je nacrte novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije je strateški dokument kojim Vlada Republike Hrvatske, na temelju analize stanja, postavlja prioritete, predlaže ciljeve te usmjerava svoje napore prema izgradnji cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj za razdoblje od šest godina. Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije predstavlja operativni dokument kojim će se utvrditi mjere za realizaciju ciljeva iz Nacionalnog plana za prvo razdoblje njegovog važenja, nakon čega će se izraditi novi operativni dokument u svrhu realizacije onih ciljeva iz Nacionalnog plana koji nisu obuhvaćeni ovim Akcijskim planom. Radna skupina je u svoj rad uključila predstavnike nevladinih organizacija te konzultirala socijalne partnere, a ovim putem, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kao koordinator Radne skupine, poziva zainteresirane strane da se uključe u postupak savjetovanja.“

 Savjetovanje je otvoreno do: 1.7.2016.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3503

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/06/2016

Novo e-Savjetovanje na temu: Savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog zakona o izmjeni zakona o udrugama

Opis savjetovanja: Ministarstvo uprave otvara internetsko savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o udrugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku, sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13), temelje se na reformskoj...

Opis savjetovanja: Ministarstvo uprave otvara internetsko savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o udrugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku, sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13), temelje se na reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata iz poslovne prakse, odnosno provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 4. svibnja 2016. godine, kojim je utvrđena obveza izrade odgovarajuće izmjene propisa kojima će se ukinuti obveza upotrebe pečata. Budući da je u članku 13. stavku 3. podstavku 3. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) propisano da statut udruge sadržava i odredbe o izgledu pečata, predlaže se donošenje ovoga Zakona, odnosno brisanje navedene odredbe. Reformska mjera ukidanja upotrebe pečata iz poslovne prakse provodi se u cilju modernizacije poslovnih procesa i poboljšanja usluga tijela državne uprave prema građanima, uz istodobno podupiranje gospodarstva kroz operacionalizaciju stvaranja jednostavnijeg poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2016.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3498

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/06/2016

Otvoreno je novo savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Opis savjetovanja: Nastavno na postojeće zakonodavstvo, kao i na dosadašnju provedbu i rezultate Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske donosi novi dokument - Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020. godine (dalje:...

Opis savjetovanja: Nastavno na postojeće zakonodavstvo, kao i na dosadašnju provedbu i rezultate Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske donosi novi dokument - Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020. godine (dalje: Nacionalna strategija) s ciljem napretka te daljnjeg osnaženja zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Stvaranje sveobuhvatnoga domaćega pravnog okvira pretpostavlja i kontinuirano praćenje razvoja međunarodnih standarda, kako bi se osobama s invaliditetom osigurala najviša razina suvremene zaštite, pristupačnost svim pravima i njihovo ostvarivanje bez diskriminacije. Zadaća je Nacionalne strategije uskladiti sve politike djelovanja na području zaštite osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.6.2016.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3448

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
01/06/2016

Odluka o odabiru kandidata za odgojitelja/cu za provođenje kraćih odgojno-obrazovnih programa (igraonica)

Na temelju objavljenog Javnog natječaja za radno mjesto "Odgojitelj/ica za provođenje kraćih odgojno-obrazovnih programa - igraonica", od 18. svibnja 2016., u cilju provođenja projekta "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu" financiranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja "Širenje mreže socijalnih usluga u...

Na temelju objavljenog Javnog natječaja za radno mjesto "Odgojitelj/ica za provođenje kraćih odgojno-obrazovnih programa - igraonica", od 18. svibnja 2016., u cilju provođenja projekta "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu" financiranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza III", na temelju ocjene Povjerenstva donešena je odluka o odabiru kandidata za odgojitelja/cu za provođenje kraćih odgojno - obrazovnih programa - igraonica.

Odluku možete preuzeti ispod.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200