CTR SUDJELOVAO NA TREĆEM PO REDU INFORMATIVNOM DOGAĐAJU „EU FONDOVI – NOVE PRILIKE 2021. – 2027.“