Europska komisija objavila iz programa HORIZON poziv za jačanje kapaciteta za izvrsnost na visokim učilištima i okolnim ekosustavima

Promjena veličine fonta