Objavljen je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022.