Poduzetnici- uključite se na vrijeme u industrijsku tranziciju!